Pensionärsföreningarnas kamp segrade.

När budgeten för 2002 inom fritidsförvaltningen Gislaved antogs hade förvaltningen ålagts ett sparbeting på 500 000 kr vilket bl.a innebar att pensionärsbidragen skulle tas bort. Jag var den ende ledamoten i fritidsnämnden som ansåg att höjda avgifter, som hade blivit nödvändiga utan kommunalt bidrag, skulle drabba pensionärer med låga pensioner hårt och röstade av denna anledning mot förslaget att ta bort bidragen. 
Jag tycker nämligen, att ska man spara i budgeten skall man ta pengar från dem som har större möjligheter och resurser att möta en indragning av ett kommunalt bidrag. Därför ansåg jag att det skulle vara bättre att spara 100 000 kr, genom en indragning av en del av det bidrag som kommunen ger till skötsel av Isabergs golfbana.  
Protesterna mot indragningen av bidragen från pensionärerna lät inte vänta på sig och på fritidsnämndens möte i september redovisades alla protestlistor som kommit in från pensionärsorganisationerna. Men även denna gång röstade de andra partiernas ledamöter för en indragning av bidragen. 
Men i Värnamo Nyheter den 29:e september går kommunalrådet Agne Sahlin ut och säger att  i budgetberedningen har de övriga partierna helt plötsligt kommit överens om och lovat att pensionärerna skall få behålla bidragen även nästa år.
Vi från KPML(r) är glada över att den kraftfulla opinion som pensionärerna lyckades driva segrade och att även de övriga partierna tagit sitt förnuft till fånga och inser vikten av den verksamhet som pensionärerna bedriver.

011007
Jörgen Johansson
Fritidsnämndsledamot
KPML(r) Gislaved
 Skriv i gästboken vad du tycker, eller kommentera artikeln här:

Ditt namn: 

Din e-post: