Galvano-affären

     Nu är dom igång igen, samhällsföreningen, moderaternas filial i Anderstorp står det att läsa  torsdagen den 13 augusti i Värnamo Nyheter.
 Kommunen ska sanera marken vid gamla Galvano i centrala Anderstorp och därmed basta, hävdar samhällsföreningen i en skrivelse ställd till kommunstyrelsen. Det intressanta med skrivelsen är vems intressen samhällsföreningen vurmar för.
 Efter en rovdrift på maximalprofit vill marknadskrafterna nu lämna över notan till oss vanliga medborgare. Först en planerad konkurs där ett par advokater  gjort sitt hantverk åt sina uppdragsgivare, -Galvanos och Proton-koncernen- , Nordbanken och Trygg Hansa inhöstat sina miljontals pengar i feta arvoden och profiter återstår då uppstädningen efter det miljömässiga svineriet . 
 Galvano-affären  belyser på ett lysande sätt sakernas tillstånd i samhället, hur marknadskrafterna intimt samarbetar för maximal profit, och när det ej finns mer att hämta ryker marknadens drängar moderaterna - förlåt samhällsföreningen - in och gör sin uppgift, vill att det allmänna skall ta hand om rovdriftens följder och bereda vägen för nya intressenter i form av fastighetsföretaget Corallen.
 Jag anser ej vi skattebetalare skall betala notan för saneringen av den miljömässiga skit som kapitalistisk rovdrift medfört, på ett sådant utmanande skandalöst sätt. Det är ju dom ovan nämnda företagens sak att ställa i ordning.
 Men någon rättvisa för oss längst ner har ju aldrig stått högt upp på Anderstorps samhällsförenings  dagording. Låt folket stå för fiolerna och de fria marknadskrafterna slippa undan, verkar vara den föreningens mål. 
 
 
Kent Heijel 
suppleant för KPMLr i fullmäktige
18 augusti 1998 
tel. 0371-10156