Venezuelamöte i Gislaved.

I lördags gästade journalisten från tidningen Proletären, Patrik Paulov Gislaved som med ett bildspel beskrev utvecklingen i Venezuela i ett möte arrangerat av kommunistiska partiet inför en skara av ett 40-talets åhörare.
Två reportageresor har han gjort till landet. Första gången, sommaren 2003, hade oppositionens statskuppsförsök och ekonomiska sabotage slagits tillbaka av folket och en rad sociala satsningar hade just startats. När Patrik två år senare återvände mötte han ett land som genomgått stora förändringar. Den mycket populäre presidenten, Hugo Cháves, förklarade i upprepade tal ”vårt val för framtiden står mellan socialism eller barbari”. Venezuelas fördjupade samarbete med Kuba - Venezuela levererar olja i utbyte mot kubansk expertis - har bl.a lett till att alfabetiseringskampanjen, ”misio´n Robinson, dragits igång framgångsrikt med kubanska rådgivare. 30000 kubanska läkare, sköterskor och tandläkare arbetar just nu i Venezuela berättade Patrik för att de fattiga ska få garanterad vård. Detta sammantaget har inneburit dramatiska förändringar för miljoner fattiga venezuelaner vilket har stärkt revolutionen och det folkliga stödet till Hugo Cha´ves. Föreläsningen, avslutades med fika och en frågestund.

2006-03-11 Gislaved
Kent Heijel, Kommunistiska Partiet, Gislaved


Skriv i gästboken vad du tycker, eller kommentera artikeln här:
Här skickar du kommentaren till Webmastern
Ditt namn: 
Din e-post: