.

 

 

Varför nämner ni Continentals nedläggning år efter år?

– Efter nedläggningen har Gislaveds befolkning minskat med över 900 personer, Gislaved har gått från att ha varit en inflyttningsbygd blivit en utflyttningsbygd. Ungdomen ser ingen framtid här, däckfabriken med nästan 800 arbetsplatser drog alltid till sig folk från när och fjärran, magnetpolen har försvunnit. Våra kommunalråd har enligt vårt förmenande inte agerat tillräckligt kraftfullt för att få hit ersättningsindustrier eller annan verksamhet.

Men kommunen har ju en god ekonomi, hela 16 miljoner i överskott

– Javisst men med en iver av erbarmlig snålhet sparade kommunen in 4 miljoner på t.ex. snöröjningen i tätorterna vilket ledde till att rörelsehindrade och äldre ej vågade eller kunde ge sig ut på flera veckor i vinter. Tekniske nämndens ordförandes var stolt när han avslöjade denna besparing inför kommunfullmäktiges församling. Inför nästa vinter kommer vi att driva opinion om för att få snöröjning i tätorterna så att de gamla och rörelsehindrade kan gå ut.

Du nämnde segregationen i talet?

- Ja, t.o.m. en liten ort som Gislaved med knappt 10 000 invånare har två skolor, en för svenska villa- barn och den andra skolan med en mycket stor dominans av utomnordiska elever. Det är en mycket oroväckande utveckling, det är vår plikt att lägga förslag och strida i frågan så att denna negativa utveckling motverkas.

Du höll för första gången ett 1:a majtal i Gnosjö, vilka lokala frågor tog du upp där?

Tre frågor:
- Anders Sällberg nämnde tidigare i veckan i ortspressen i kritiska ordalag till att Big Bengt Erlandsson fick kommunens kulturpris som ett exempel på fjäskeriet för de rika och mäktiga i Gnosjös kommun. Detta att yppa kritik mot den självutnämnde sheriffen Big Bengt är som att svära i Gnosjös alla kyrkor tillsammans.
En vredgad insändare uppmanade undertecknad att inte åka till Gnosjö. Under mitt tal försökte en 55-60 årig raggare från High Chaparall-miljön , med sin stora och bullrande amerikanare störa mötet genom att varva motorn och göra en massa "burn-outs", medan ortens kristdemokratiska åsiktspolis på håll stod och noterade vilka hade den enorma fräckheten att bevista kommunisternas möte.
Den andra lokala frågan är den stora motorcykelträffen "Bike-meet" på High Chaparral. Vi har inget emot MC-hobbyn, en del av våra egna kamrater är MC-fantaster, men den stora bike-meetingen är en privat tillställning, då anser vi för ordningens och rattnykterhetens upprätthållande att arrangörerna skall betala alla poliskostnader själva, medan den öppna reaktionen vill att skattebetalarna skall stå för fiolerna medan arrangörerna håvar in vinsterna.
Den tredje frågan var ett exempel från folkomröstningen 1994. Trots att industriföreningen hade helsidesannons på helsidesannons för att uppmana Gnosjöborna att rösta ja till EU så röstade 53 procent emot. Det bevisar att gnosjöinvånarna ej följer fabrikörernas påbud i vått och torrt

 

Intervjuad av Kent Heijel


Skriv i gästboken vad du tycker, eller kommentera artikeln här:
Här skickar du kommentaren till Webmastern
Ditt namn: 
Din e-post: