Curt Vang började sitt 1: a majtal med, stoppa högerpolitiken internationellt och nationellt.
I Gislaved har högern i form av riksdagsman Bengt-Anders Johansson (m) attackerat själva kollektivavtalets konstruktion, en extrem högerman och medlem av frimurarlogen Helios, där han sitter med sina överklassvänner för att förstöra tillvaron för vanligt folk nu senast handlade om kollektivavtalet som attackerades av arbetsköparna i Smålandsstenar, dessa var satta i blockad av trä- och skogsfacket, arbetsgivarna tillhörde den ärkereaktionära sekten Plymothbröderna dessa vägrade skriva under kollektivavtalet på flera företag sedan visade det sig att Bengt-Anders Johansson fått pengar till sin egen personvalskampanj av dessa. Curt fortsatte det gäller att ta upp kampen mot dessa extrema högerkrafter. Dessutom slog han fast att högeralliansen angriper hela sjuk- och pensionssystemet detta genom att i stort sett radera ut försäkringskassan i Gislaved. Högeralliansen vill på sikt slå sönder sjukförsäkringssystemet och då är det självklart att dom anställda på försäkringskassan i det framtida högersamhället inte behövs. Rätten till allmän och generell välfärd kommer att ersättas av privata sjukförsäkringar och pensionslösningar, högern vill radera bort all solidaritet och istället införa sin nyliberala egoism. Dessutom försöker högeralliansen ett provokativt försök att privatisera vårdcentralen i Gislaved. Hur många tror att förebyggande och rehabiliterande delarna av sjukvården kommer att finnas kvar vid en privatisering? När sjukvården ges på marknadsmässiga grunder så blir det möjligen en hop giriga läkare som kommer att tjäna på en privatisering. Plus ägarna av vårdcentralen som naturligtvis vill tjäna pengar på verksamheten. Vi är på väg mot en utveckling där gemene mans rätt till sjukvård mer och mer urholkas. All denna högerutveckling måste stoppas!
Curt Vang tog också upp internationella frågor och brännmärkte den amerikanska imperialismen.
Mötet avslutade tradionellt med att sjunga Internationalen.

Proletären, Gislaved


Skriv i gästboken vad du tycker, eller kommentera artikeln här:
Här skickar du kommentaren till Webmastern
Ditt namn: 
Din e-post: