Överklagan på byggandet av 2 fastigheter, Gislaved 1:27

Bygg och Miljönämnden (BoM) har beslutat att godkänna byggandet av 2 flerbostadshus i 3 våningar på fastighet Gislaved 1:27 sökande är Future Properties AB. Jag motsätter mig byggandet å det bestämdaste, varför: Gesällen har stora bekymmer med återkommande översvämningar. Gesällen byggdes på mitten av 50-talet, sen dess har bostadsrätterna Linden och Björken byggts ovanför Gesällen samt därtill asfalterade ytor vilket gör att dagvattennätet ej räcker till vid kraftigt regnade och skyfall nu skall enligt BoM:s beslut byggas två fastigheter med asfalterade parkeringsplatser på den redan sanka platsen det kommer att förvärras med ytterligare översvämningar och undergräva husen på Gesällen. Fem st ekar står i vägen för bygget ska de avverkas, får man göra det? Är inte ekar skyddade en ek suger ju upp tusentals liter vatten om dygnet. De gröna ytor vi har ska vi vara mycket rädda om. Jag diskuterade med BoM:s ordförande Magnus Sjöberg (c) han sa bygget följer detaljplanen vi har rådfrågat experter och hus måste byggas, jag invände det finns ju massor av platser att bygga på t.ex. skomakargärdet, vitsippan, marknadsplatsen och Henja för att nämna några platser, men de platserna är fullbelagda sade Magnus!

Då är min fråga till BoM-nämnden:

  • Varför har inte dagvattennätet byggts ut med tanke på återkommande översvämningar vi har både från Södergatan och Radhusvägen?

  • Avloppsnätet ska det kopplas ihop med Gesällens hur kommer det isåfall funka?

  • Laddstolpar till el-bilar hur löser ni det?

  • Får man avverka ekar?

  • Styrelsen i vår bostadsrättsförening fick beskedet om byggandet genom omvägar förra veckan, hur kommer det sig skulle det smygas in under semestern tyst och lugnt?

  • Är det inte mycket viktigt att vi är rädda om våra grönområden, luftmiljön försämras när grönytor offras?

  • Enligt detaljplanen är det projekterat för 15 parkeringsplatser för 24 lägenheter vad ska resten parkera sina bilar. Ett ökat trafiktryck och säkerheten för skolväg och förskola kan försämras hur löser ni det? På Gesällen är det flera som äger två bilar och hur är sophanteringen löst ?

  • Dagvattennätet måste först byggas ut och sedan byggs husen, inte tvärtom, det är ju ett tankefel annars.

Jag har suttit och representerat Kommunistiska Partiet i 2 omgångar i BoM-nämnden men det här handhavandet tar priset, jag har aldrig varit med om något liknande många med mig är upprörda.


Kent Heijel fd vicevärd på Gesällen och fd ledamot i BoM-nämnden.

Genvägen 17C 332 30 Gislaved

Mobnr: 070-677 97 74

kentheijel@hotmail.com