"Släng miljöbalken på tippen"!

Lördagen den 21 augusti i Värnamo Nyheter stod det att läsa: Agne Sahlin (s) vårt kommunala råd vill göra vår kommun ännu attraktivare, läs artikeln, hur då ställer sig en vän av ordning? Jo miljöbalken ska tydligen slängas på tippen genom att strandskyddet begränsas till förmån kan man förmoda för penningstinna direktörer. Men blir vår kommun mer attraktiv för att penningstinna direktörer får bygga vid våra sjöar och vattendrag? Nej, en begränsning av strandskyddet skulle istället försämra möjligheten för kommunens invånare och andra att utnyttja stränderna för ett rörligt friluftsliv för all framtid. Det skulle även minska kommunens attraktion för kommande inflyttare och försämra livskvalite´n för många för att tillgodose en liten minoritet med feta plånböcker. Allemansrätten är unik för Sverige och den ska vi värna om. Men Agne skall förändringen av strandskyddet ske generellt i alla sjöar i kommunen eller ska det gälla i vissa av kommunens sjöar? Vad som är på tapeten nu är Jutabäcken i Hestra ett område som kommer att bebyggas med ett 20-tal villor, delar av området ligger inom strandskyddat område. Ytterligare en radda med hus ska på förslag av kommunstyrelsen byggas inom strandskyddat område, förslaget ska prövas på nästa Bygg o miljönämnds sammanträde. Vilka mer attraktiva sjöar och vattendrag ska på ditt förslag strandskyddet raseras? Skrivelsen du kommer att ställa till regering och riksdag med tillåtelse att få en ändring till stånd om begränsning av strandskyddet tycker jag ni ska mala ner i papperskvarnen. Istället, för att göra kommunen ännu mer attraktiv: rusta upp alla våra friluftsbad, bygg bryggor och omklädningsrum till alla kommunens badplatser.
Det har under veckan varit en livlig debatt i VN om strandskyddets icke vara eller vara mellan styrande och opposition i Värnamo företrädda av Torbjörn Egerhag (c) och Ulla Grade´n (s). I Gislaved har sossarna kommit i otakt med sina partikamrater i Värnamo. Som ett trolleritrix har Agne Sahlin hamnat på Torbjörn Egerhags sida mot oppositionens, partikamraten Ulla Grade´ns! Hur kan det bli så? Ulla Grade´ns försvararande av strandskyddet mot de styrandes ivriga förfäktande av hur viktigt det är att regelverket för strandskyddet begränsas! Kan det bero på att i Värnamo måste sossarna profilera sig men i Gislaved sitter sossarna vid köttgrytorna och är lyhörda för penningstinnas direktörers önskemål.

2004-08-28
Kent Heijel, KPMLr:s ledamot i Bygg och miljönämnden i Gislaved

Skriv i gästboken   vad du tycker, eller kommentera artikeln här:

Ditt namn: 
Din e-post: