Vad har egentligen en 1800-talsfilosof att säga oss idag, Curt?
-Man läser alltid Kierkegaard med sina egna individuella brillor på näsan. Men viktiga och avgörande ståndpunkter i hans filosofi handlar om att vi formar oss själva som individer utifrån de val vi gör i våra liv.
Kan du ge något exempel som gör detta mer lättförståeligt?
- Jag tänker generellt på alla människor som tar en radikal ståndpunkt och som gör det vad Kierkegaard kalla lidelse, eller vad vi i dag skulle benämna engagemang. Som vågar stå upp mot den massmedialt påförda konformiteten i vårt samhälle och det meningslösa förytligande som skall passivisera oss människor; nästintill söva oss in i en låtsasvärld där i fikarummen förväntas diskutera meningslösheter vi sett i dokusåpor och annat liknande. Se hur kvällstidningarna med sina löpsedelsrubriker späder på detta ytlighetstänkande. Hade Kierkegaard levt i dag hade han med fasa sett detta samhälle som skapar icke-reflekterande och passiva individer som när många diskuterar aldrig kommer utanför detta ytlighetsfängelse. Men det är väl så de styrande i etablissemanget vill ha oss – som idisslande och saktmodiga kreatur som gör som vi blir itutade.
Han vill alltså se aktiva människor, eller vad menar du?
- Ja, att vi alltid ser oss som engagerade människor som har viktiga val att göra i livet. Ibland tänker jag exempelvis på kommunisten Sanell härifrån Gislaved som under kriget mot Franco på 30-talet konstaterade att han var ung och kommunist och därför valde att åka ner till Spanien för att ingå i internationella brigaden och slåss för demokrati och socialism. Han dog, dessvärre i denna kamp. Men hans lidelsefulla engagemang är ett exempel på en människa som trots allt levde helt och fullt. Eller som filosofen Rousseau någonstans förklarar, så handlar ett liv inte om att leva så länge som möjligt med saktmodig förnöjsamhet utan leva ett fullödigt liv som baseras på handling och engagemang. Varför skulle vi annars se på exempelvis Che Guevaras liv med så stor beundran som vi vänsterradikaler gör?
Så att vara en kämpande människa är lite grann att vara en existentialist?
- Ja, så ser jag det. Jean Paul Sartre utvecklade existentialismen och gjorde den till en filosofi för våra dagar. Och han menar att det är i avsaknaden av något som vi formulerar våra mål för livet. Och där måste varje radikalt tänkande människa komma till slutsatsen att kapitalism, imperialism, förtryck och utsugning är något vi borde kasta på historiens soptipp. Och då har vi ett mellanmänskligt projekt som vi kan välja att arbeta för. Och även där menar Sartre att vi står inför ett mycket klart val – antingen kapitalismens barbari eller socialism. För varje humanistiskt tänkande människa borde väl detta val vara lätt, eller hur?
Men borgarbrackorna försöker ju hela tiden slå ner oss marxister i skoklackarna med sitt evinnerliga mässande om att ”muren har fallit”, Sovjettiden är förbi och DDR är ett minne blott. Hur skall man reagera på det när man fortsatt tror på socialismen som det alternativa samhällssystemet?
- Jag tycker egentligen att det är enkelt. Här skulle jag dock vilja ta fram ett citat av Jean Paul Sartre, som jag tycker är ett mycket bra svar på din fråga. Mycket i realsocialismen var bra och en del var inte bra. Men socialismen som samhällssystem är nästan en oprövad företeelse och allt i socialistiskt riktning är bättre än den cyniska kapitalismen. Så här skriver Sartre: ”Långt ifrån att vara förbrukad är marxismen fortfarande helt ung, nästan bara i sin barndom; ja, den har nätt och jämt påbörjat sin utveckling. Den förblir således vår tids filosofi. Den är omöjlig att komma förbi därför att de omständigheter, som den framsprungit ur, alltjämt är aktuella. Vilka våra tankar än är, kan de bara växa fram ur denna grogrund.” Detta är väl fantastiskt formulerat! Och visst behövs vi marxister mer än någonsin! Vi behövs och till råga på allt har nyliberalism och råkapitalism börjat breda ut sig som aldrig tillförne. Vi behövs således som aldrig förr. Inte skall vi väl då låta oss nedslås av det faktum att nyliberalismen med sina enorma resurser att föra ut sitt budskap, har ett ideologiskt försprång? Jag är fylld av tilltro till människan och denna tilltro kommer förr eller senare att få mängder av människor att förstå att det finns ett valalternativ – socialismen!

2005-10-09
K Heijel (Proletären Gislaved)


Skriv i gästboken   vad du tycker, eller kommentera artikeln här:

Ditt namn: 
Din e-post: