Försämringar på företagshälsan i Anderstorp

   Skyddskommitte´en på Kendrion Holmbergs uppmanar landstinget genom landstingsstyrelsens ordförande Lars Isaksson att förlänga avtalet med företagshälsan i Anderstorp så att den sjukvårdande delen kan vara kvar och verka i samma omfattning som tidigare.
Den försämring av servicen som kommer att ske med avtalets upphörande den 1/1 2004 kommer att mötas med ett ramaskri, kommer motsvarande resurser satsas på vårdcentralen i Anderstorp?
Företagshälsan här i Anderstorp behandlar 2800 anställda plus 800 utifrån sökande som ej är anslutna via något företag, med nedläggningen av den sjukvårdande delen kommer köerna och ohälsan att öka, den försämring av servicen kommer att drabba alla.
Regering och riksdag och arbetsmarknadens parter ser med stor oro på hur ohälsan och sjukskrivningarna ökar i Sverige, på vilket sätt bidrar upphörande av den sjukvårdande delen till de mål regeringen har uppsatt att minska ohälsan och sjukskrivningarna med?
Stoppa neddragningarna tänk på de vårdsökande istället. Landstingsskatten höjs med 1 krona så mer pengar kommer att finnas för att vi ska kunna behålla företagshälsan med den sjukvårdande delen intakt.
Kom ut till verkligheten och se hur det fungerar, kom gärna och praoa här i Anderstorp och se hur underbemannat vårdcentralen är.

2003-12-14
Skyddskommitte´en på Kendrion Holmbergs AB
Kent Heijel, skyddsombud

Skriv i gästboken   vad du tycker, eller kommentera artikeln här:

Ditt namn: 
Din e-post: