Pressrelase 2005-01-09

KPMLr har bytt namn blir
Kommunistiska partiet


På KPMLr:s 14:e kongress beslutade man att förkorta partinamnet, för att förenkla och göra det mera lättfattligt.

KPMLr Gislaved representerades av Kent Heijel och Mats Lönnberg på kongressen.

Erik Anderson omvaldes till partistyrelsens arbetsutskott och där som utrikespolitisk sekreterare.
Curt Vang avböjde omval till partistyrelsen där han suttit som ersättare under föregående kongressperioden, Curt avböjde omval med motiveringen ”nu när det pågår en stor generationsväxling i partiet så bör det också synas i den högsta ledningen”.

Kubas ambassadör som gästade kongressen bjöds till Gislaved och tackade omedelbart ja.

Under kongressen antogs ett stort antal uttalanden bl.a. en om ”socialismen är nödvändig”. Bakgrunden hävdades vara följande.
Sverige har som land aldrig varit rikare än i dag.
Vår samlande produktion har ökat med 122 procent sedan 1970 och med 84 procent sedan 1980.
Ändå går det bara sämre för vanligt folk.

  • Industrijobben flyttar utomlands i rasande fart.
  • Arbetslösheten ökar till och med i goda tider.
  • Arbetarlönerna pressas tillbaka.
  • Den sociala välfärden rustas ned.
  • Bostadsbrist är åter en realitet i större städer.
  • Pensionerna försämras.
  • Ohälsan ökar.
  • Demokratin töms på innehåll när EU och den s.k. marknaden bestämmer.