Gislaveds budgetdebatt

Neddragningar av deltids- brandkårer och nedläggning av daghem är resultatet av nedskärningspolitiken i Gislaveds kommun. Årets budgetmöte varade tretton timmar och resulterade i en höjning av den ickeprogressiva kommunalskatten med 50 öre.

Vi frågar Curt Vang, gruppledare för KPML(r) tremanna grupp i kommunfullmäktige om årets budgetmöte:
   - Vad vi kan säga är att hela 165 kommuner i landet inte kommer att nå upp till balanskravet. Detta beror i mångt och mycket på den statliga politiken gentemot kommunerna, med taxeförändringar inom barnomsorgen, taxeförändringar inom äldre och handikappsomsorgerna. Taxeförändringar som inte fullt ut kompenserats av statsmakterna. Kommunernas försämrade ekonomi beror på Ädelreformerna och överförande av psykiskt sjuka till kommunerna och nu sedan LSS-reformen.
   - Allt detta är exempel på pålagor efter riksdagsbeslut som präglat de senaste åren. Så till stora delar är försämringarna av kommunernas ekonomier ett resultat av riksdagens beslut. Någon kommunal demokrati kan man inte tala om.
   - Inför årets budgetdebatt krävde vi att fullmäktige enhälligt skulle utkräva 55 miljoner kronor av statsmakterna för att fördelas inom äldreomsorgen, skolan och andra viktiga verksamheter.
   - Vi vände dessutom oss mot en höjning av den icke progressiva kommunalskatten och förordade en linje om en enhetlig statlig progressiv skatt. Alltså en skatt efter bärkraft.
Detta att vi var mot en höjning av kommunalskatten har inget med moderaternas sekelgamla skattekrevulans att göra. Utan under mötet kom det till en häftig debatt mellan det moderata kommunalrådet och KPML(r):s representanter. Moderaterna kallade oss ” ytterst farliga” och ”oansvariga” och ”helt utan trovärdighet”.
KPML(r):s representanter kontrade med att påminna om förra årets valkampanj från moderaterna där de lovade sänkningar av statsskatten på hundra miljarder kronor utan att detta skulle påverka kommunernas ekonomi.
Erik Anderson från KPML(r) frågade borgarna vem som är trovärdig i sammanhanget. Det socialdemokratiska kommunalrådet Agne Sahlin anklagade KPML(r) för populism och för att inte vara realistiska. Detta kommer från samma socialdemokrater vilka jublade över skattereformen som givit överklassen hundratals miljarder i sänkt skatt under de senaste tolv åren. Samma socialdemokrati som kräver av kommunisterna att vi skall sitta i nämnder och utskott och verkställa den borgerliga klassdiktaturens administrerande av en nedskärningspolitik. Det finns inte tillstymmelse av avståndstagande från de lokala socialdemokraterna gentemot den orättvisa fördelningspolitiken.
Curt Vang konstaterar  att Svenskt Näringslivs ideolog Stefan Fölster kommenderat kommunpolitikerna att vara ”pragmatiska” och inte binda upp sig kring ideologi. Men vi kommunister sätter oss upp gentemot den linje som förespråkas av ”Svenskt Näringsliv” Endast död fisk flyter med strömmen och vi kommer inte att flyta med strömmen.
Dagen efter budgetmötet var höga tjänstemän och politiker i kommunen upprörda över KPML(r):s agerande, men ansåg  samtidigt enligt en anonym  tjänsteman i kommunen att KPML(r) agerat smart i att belysa den allmänna fördelningspolitiken.

Webmaster
2 december 2003
Gislaved


Skriv i gästboken   vad du tycker, eller kommentera artikeln här:

Ditt namn: 
Din e-post: