Kommunistiska Partiet - Gislaved


  Styrelse:
  Ordf: Erik Anderson  (e-post)
  Kassör: Kent Heijel  (e-post)
  Sekr: Kjell Blomquist (e-post)
  Ledamot: Pontus Bergstrand (e-post)

  Kontaktman:
_Kent Heijel  e-post