Kommunistiska Partiet - Gislaved


Kommunisternas representanter i kommunfullmäktige:
   Ordinarie: Erik Anderson  e-post
   1:e Ersättare: Kent Heijel  (e-post)
   2:e Ersättare: Kerstin Elg  e-post

Kontaktman:
_Kent Heijel  e-post

Styrelse:
  Ordf: Erik Anderson
  Sekreterare: Kjell Blomquist
  Kassör: Kent Heijel
  Ledamöter: Jörgen Johansson (e-post).