Skrivelse antaget på sista fackmötet på Continental Gislaved däck AB 2004-01-09


Epilog Gislaved Däck
Nu kring årsskiftet så slutar de sista kollektivanställda ett femtital på däckfabriken som för inte så länge sedan sysselsatte över åtta hundra personer.
Nu är det på sin plats göra en liten sammanfattning om vad som hände här.
 


Efter Gislaved.
Industrifackets förbundsordförande Leif Ohlsson och LO:s tredje vice ordförande Leif Håkansson satte sina namn under en utredning som heter ”Efter Gislaved” en till innehållet synnerligen tunn skrift som måste ses som ett försvar för förbundets och avdelningens agerande eller brist på densamma.
Vad konkret kommer man fram till då förutom att man slår in en massa öppna dörrar man påpekar en hel del som redan finns eller har gjorts av klubben, man föreslår varseltiden ökas sex månader till tolv när så här stora företag på så här små orter lägger stora varsel.
Man ifrågasätter inte med en mening företagets rätt att lägga ned en mycket lönsam industri utan kompensationskrav , man säger till och med att ”alla företagsnedläggelser är inte av ondo”
Leif Ohlsson lovade i sitt tal efter fackeltåget dec-01 att industrifacket skulle kräva fyrahundra miljoner i kompensation för nya jobb, vart tog dessa krav vägen var det bara vackert tal.
Man påstår dessutom att femtio miljoner har satsats av staten i Gislaved, en ren och skär lögn.
Förbund och avdelning gjorde vad man kunde för att avstyra klubbens demonstrationer och uppvaktningar av regeringen i Stockholm, varför gjordes detta, skall inte klubbens medlemmar kunna kräva av regering och riksdag att de ställer krav på Continental och i sin förlängning den tyska regeringen.  


Continental.
Håller de argument som Continental framförde i samband med beslutet om nedläggning. Nu har vi facit.
Däckvolymerna skulle gå ned – istället gick de upp och brister uppstod.
Produktion till låglöneländer – vinterdäcksproduktionen flyttades till höglönelandet Tyskland.
Trots stora extra ordinära kostnader för nedläggningen så finns många hundra miljoner kvar i tillgångar d.v.s. vi betalade vår egen nedläggning och ändå blev det en slant över.
Continentals vd sa att han kunde fixa flera hundra jobb till fabriken vart tog de vägen? 


Kommunen.
Kommunens ledning deltog i en samverkansgrupp tillsammans med fack (klubb,avd), länsarbetsnämnden, företaget.
Vad krävde kommunens ledning av Continental, svaret är inget inte någonting i kompensation för åttahundra förlorade jobb.
Inte en enda krona för att skapa nya arbetstillfällen.
Som en följd av detta har arbetslösheten ökat från den lägsta till den högsta i länet, istället för inpendling till Gislaved så är det utpendling som gäller, istället för inflyttning så är det utflyttning som gäller.
Nu säger kommunens ledning att det är liv och rörelse i däckfabriken underförstått att det här gick ju bra men vad har egentligen hänt fabriken har mestadels fyllts med lager från andra lokaler i Gislaved men några nya jobb nej de kan räknas på händernas fingrar.
Kommunens nya slogan är ”kan man säga det kan man görát” och kommunen var tyst mycket tyst.

 
Arbetsförmedlingen, Länsarbetsnämnden.
Arbetsförmedlingen gick ut tidigt långt innan det var klart med nedläggningen och deklarerade att det fanns niohundra lediga jobb och att regionen här skulle klara av att ta hand om de arbetssökande, vart tog jobben vägen det finns i regionen endast en handfull industriarbeten om man får tro arbetsförmedlingens egen hemsida.
Man måste ifrågasätta med vilka motiv arbetsförmedlingen har för sin verksamhet, man lägger väldigt stor energi på att dölja siffror för den öppna arbetslösheten genom trixande istället för att hjälpa den enskilde till ett arbete, vi har till och med arbetskamrater som blivit förvägrade att anmäla sig som arbetssökande innan anställningen upphört på det centrala kontoret i Gislaved. 
Nu i december –03 var det en del media kring nedläggningen och arbetsförmedlingens chef visste inte huruvida om vi hade fortsatt anställning eller inte, vi ett femtiotal var uppsagda för ett halvår sedan det är även det ett stort antal för liten ort som Gislaved.  


Näringslivsorganisationerna.
De lokala företagarnas organisation svarade tidigt på kraven om ersättningsjobb eller andra åtgärder att de inte behövs det klarar det lokala näringslivet av nu vet vi hur det gick, företagen har hundratals sökande på varje jobb och kan välja och vraka och arbetsvillkoren lär ju inte bli bättre i en sådan situation.


Bonnierpressen (Expressen, Dagens industri ) Ideologerna.
På ledarsida utvecklade dessa skribenter att däckindustrin inte har någon framtid utan det skall till mer avancerade arbeten , det är bara bra om dessa ”enkla” arbeten exporteras.
Vi tillverkade de bästa och mest miljövänliga vinterdäcken i världen , i denna region fanns det inte någon industri som drog till sig så mycket kvalificerad arbetskraft , att tillverka däck är en mycket komplicerad produktion.
Dessa ideologer pekade istället mycket enklare produktion som skulle ha framtiden för sig typ snusdoslock. Nästan alla som har fått nya arbeten har varit mindre kvalificerade , sämre betalt och i övrigt sämre arbetsvillkor.


Staten.
Staten bidrog med någon miljon för utbildning i kommunens regi (en fis rymden) men staten tjänade på att ansenliga summor utbetalas i form av avtalspension och avgångsvederlag d.v.s. kostnader för förtidspension och a-kassa ersättning.
Regeringen kunde satt press på Continental för att skapa nya arbeten.
Genom EU-bidrag till Portugalfabriken bidrog EU till att försätta Gislavedsfabriken i en negativ situation för investeringar.
På grund av liberala arbetsmarknadsregler är det mycket billigare att lägga ned en fabrik i Sverige än  i något annat EU-land.


Miljödäck.
Under 2002 gjorde kemikalieinspektionen en omfattande utredning på uppdrag av miljödepartementet om det skulle kunna gå att förbjuda eller begränsa de cancerogena  HA-oljorna i däck.
Kortfattat kom utredningen fram till att så länge man  typgodkänner bilar inom EU med giftiga däck så kan inte Sverige förbjuda dessa inte heller beskatta desamma för det skulle betraktas som ett handelshinder.
Det som borde varit en konkurrensfördel för Gislaved Däck blev bara en ökad kostnad och kanske dess fall.

Gislaved
2004-01-09
Skrivelse inlämnad av Mats Lönnberg 

Skriv i gästboken   vad du tycker, eller kommentera artikeln här:

Ditt namn: 
Din e-post: