Tal av Mats Lönnberg, 1:a maj 2004

Mats Lönnberg
Det är nu snart två år sen produktionen i däckfabriken lades ned . Det är nu två och halvt år sen beskedet kom om att de tyska direktörerna ville lägga ned fabriken och avskeda 800 personer.

Continental!
Håller de argument och löften som Continental framförde i samband med beslutet om nedläggning ?
Nu har vi facit.

Däckvolymerna skulle enligt koncernens prognoser gå ned – istället gick de upp och man fick problem med leveranserna sedan Gislavedsfabriken lagts ned.

Produktionen av sommardäcken flyttades med hjälp av EU-pengar till Portugal, och med tysk inrikespolitik så fick de produktionen av vinterdäcken trots ett högre löneläge.

Trots stora extraordinära kostnader för nedläggningen så finns det många hundra miljoner kvar i tillgångar, Gislaved däck var extremt solitt.
Vi fick alltså betala för vår egen nedläggning och ändå blev det en slant över.

Continentals VD Gerhard Janotta sa att han kunde fixa flera hundra jobb till fabriken, vart tog de jobben vägen? Istället sålde de fabriken till högstbjudande och där endast en handfull nya jobb har skapats.

Industrifacket
Industrifackets förbundsordförande Leif Ohlsson och LO:s tredje vice ordförande Leif Håkansson satte sina namn under en utredning som heter ”Efter Gislaved”, en till innehållet synnerlig tunn skrift som måste ses som ett försvar för förbundets och avdelningens agerande – eller brist på agerande.

Vad kommer man då konkret fram till, förutom att man slår in en massa öppna dörrar?
Man pekar på en del redan existerande regler och redovisar vad som redan gjorts av den lokala fackklubben.
Det enda blygsamma krav man har är att varseltiden ökas från sex till tolv månader när företag på små orter lägger stora varsel.
Man ifrågasätter inte med en mening företagets rätt att lägga ned en mycket lönsam industri utan kompensation.

Man säger till och med att
”alla företagsnedläggelser är inte av ondo ”

Leif Ohlsson lovade i sitt tal efter fackeltåget i december 2001 att industrifacket skulle kräva 420 miljoner som kompensation.
Dessa pengar skulle användas för att skapa nya jobb.
Vart tog dessa krav vägen, var det bara vackert tal?
Man påstår dessutom i utredningen att staten har satsat 50 miljoner i Gislaved, en ren och skär lögn.
Man påstår ytterligare att 50 nya jobb har skapats i fabriken, även det en grov lögn.

Industrifackets förbunds och avdelningsledning gjorde vad man kunde för att avstyra klubbens demonstration och uppvaktning av regeringen i Stockholm.
Varför gjorde man det?
Skall inte klubbens kunna kräva av riksdag och regering att de ställer krav på Continental och den tyska regeringen?


Industriföreningen
De lokala företagarnas organisation ansåg tidigt att ersättningsjobb eller andra åtgärder inte behövdes.

Det skulle det lokala näringslivet klara av.

Nu vet vi hur det gick!

Företagen har flera hundra sökande på varje jobb och kan välja och vraka.

Arbetsvillkoren blir inte bättre i en sådan situation.
De absoluta flertalet av de däckarbetare som fått ett nytt arbete kan berätta om sämre lön, sämre arbetstider, visstids eller provanställningar, deltidsanställningar och långa pendlingsavstånd bl.a.

Bonnierpressen
På ledarsida ansågs i Expressen och Dagens industri att däckindustrin inte hade någon framtid i Sverige, utan borde ersättas med mer avancerad tillverkning.

”Det är bara bra att dessa enkla arbeten exporteras”

Vi tillverkade de bästa och mest miljövänliga vinterdäcken i världen, att tillverka däck är en mycket komplicerad produktion.
I denna regionen fanns det inte någon industri som drog till sig så mycket kvalificerad arbetskraft.
Däckfabriken har varit något av en motor för den lokala industrin.

Miljödäcken
Under 2002 gjorde kemikalieinspektionen en omfattande utredning på uppdrag av miljödepartementet.

Frågan som ställdes var huruvida det skulle gå att förbjuda eller begränsa de cancerogena HA-oljorna i däck.
Kortfattat kom utredningen fram till att så länge man inom EU typgodkänner bilar med giftiga däck så kan man inte Sverige förbjuda dessa, inte heller beskatta dem.
Det skulle betraktas som ett handelshinder.

För några veckor sedan gick Miljöministern ut i media och uppmanade folk att nu när de skall byta till sommardäck att de tänker på att välja miljövänliga, ja det är så dags, när den enda fabriken som tillverkade giftfria däck är nedlagd.
Just sådana däck tillverkades i Gislaved.
Men det som borde varit en konkurrensfördel för Gislaved däck blev bara en ökad kostnad och kanske dess fall.


Staten
Staten bidrog någon miljon för utbildning i kommunens regi en löjlig liten summa.
Men staten tjänade på att ansenliga summor utbetalades i form av avgångsvederlag och avtalspension, det vill säga minskade kostnader för förtidspension och a-kassa.

Regeringen borde istället satt press på Continental för att skapa nya arbeten.

Genom bidrag till fabriken i Portugal skapade EU en situation som gjorde det mindre intressant att investera i Gislaved.
På grund av liberala arbetsmarknadsregler är det dessutom mycket billigare att lägga ned en fabrik i Sverige än i något annat EU-land.

Arbetsförmedlingen
Arbetsförmedlingen gick ut tidigt, långt innan det var klart med nedläggningen, och deklarerade att det fanns 900 lediga jobb och att regionen skulle klara av att ta hand om de arbetssökande.
Vart tog jobben vägen?
Det finns i regionen endast ett fåtal industrijobb enligt arbetsförmedlingens egen hemsida, och då mestadels uthyrningsföretag.

Man måste ifrågasätta vilka mål arbetsförmedlingen har för sin verksamhet
Man lägger ner väldigt stor möda på att dölja siffror istället för att hjälpa den enskilde till ett arbete.


Kommunen
Kommunledningen deltog i en samverkansgrupp tillsammans med fack, arbetsförmedling och Continental.
Vad krävde kommunens ledning av Continental?
Svaret är att inga krav framfördes om kompensation för 800 förlorade jobb.
Inte en enda krona för att skapa nya arbetstillfällen.

Som en följd av detta har arbetslösheten ökat från den lägsta till den högsta i länet.
Från 400 till 1000 arbetslösa, från 2 procent till 5.
Då är alla som flyttat från kommunen och tvingats till studier på grund av arbetslöshet oräknade.
Nu gäller utpendling istället för inpendling och utflyttning istället för inflyttning, något som på både på kort och lång sikt får allvarliga konsekvenser för kommunen.
Inför kommunens budget för 2005 räknar man på ett stort sparbeting på 25 miljoner, som kan betyda att många arbetstillfällen kan försvinna inom kommunen.

Kommunens nya slogan är ”kan man säga det så kan man göra det” men från kommunens sida var det tyst mycket tyst.

Mats Lönnberg
f.d. däckarbetare och en siffra i arbetslöshetsstatistiken.


Skriv i gästboken   vad du tycker, eller kommentera artikeln här:

Ditt namn: 
Din e-post: