Protesterna lönade sig!

Gislow är räddat kunde man läsa om i braskande rubriker.

Socialnämnden hade beslutat att lägga ned Gislows dagcentral, i denna fråga har socialdemokrater till moderater hade omfamnat varandra.
KPMLr deltog inte i detta beslut.

Dagcentraler och serviceboende är en viktig verksamhet för att hålla äldre aktiva och friska.
Under många år har en enig socialnämnd satsat på ökad hemtjänst för att pensionärer kunna bo kvar i hemmet.
Nu är gränsen nådd där alltför många bor kvar hemma där passiviteten och ökad sjuklighet som följd.
Kommunen borde istället satsa istället för att spara på serviceboende typ Gislow.

Den stora karusellen skall börja, där barn och gamla flyttas runt i hissnande tempo.
Inför valet 2002 deklarerade alla politiker samstämmigt att det skulle satsas på vård, skola och omsorg, istället ökar byråkratin och dyra konsulter hyrs in.

Den senaste tiden har visat att det lönar sig att protestera, när insändare och planerade demonstrationer får styrande politiker vända helt om.

Gislaved
2004-10-01
Mats Lönnberg, ledamot i kommunfullmäktige för KPMLr Gislaved

Skriv i gästboken   vad du tycker, eller kommentera artikeln här:

Ditt namn: 
Din e-post: