Kommunen skall inte leka företag!

Ända sen ”Bjerkbornaffären” och köp och sälj modellen, så har socialdemokraterna haft den avgörande politiska makten i Gislaved. På senare år har ett nytt antal affärer dykt upp där den kommunala verksamheten inte går ihop med det vinsttänkande näringslivet.

Stiftelsen Isabergstoppen: Märkligt nog skriver inte stiftelsen ett nytt hyreskontrakt, efter återuppbyggandet av restaurangen efter branden. Hur många miljoner har detta kostat kommunens stiftelse?
Ansvarig för detta är den socialdemokratiske ordförande Bo Kärreskog.
Kommunisterna anser att stiftelsen skall driva verksamheten i egen regi.

Scandinavian Raceway: Återigen rullar miljonerna till motorbanan och detta på grund av att man inte gjort klart i hyreskontraktet att investeringar i banan tillhör det kommunala bolaget A-ringen.
Det privata bolaget SCS som hyr banan har endast betalat en spottstyver för hyran, det motsvarar långt ifrån ett verkligt marknadsvärde, detta kan endast ses som att kommunen subventionerar ett privat bolag.
Inför 2006 skall ett privat motorsportgymnasium startas, detta säger kommunisterna nej till.
Kommunisterna anser att skolor skall drivas av kommunerna.

Handikappomsorg: Sedan ett antal år tillbaka drivs omsorg söder i privat regi, ett lagkrav som kommuner har på sig är att all verksamhet som läggs ut på entreprenad, skall vara anbudsgivning på.
Någon praktisk möjlighet för en annan entreprenör än nuvarande att lägga anbud och bygga upp en verksamhet finns inte.
Det innebär att den nuvarande entreprenören kan diktera de ekonomiska villkoren mot kommunen.
Vid förra upphandlingen fanns endast ett anbud, och så blir det säkert igen när det nu är anbudsgivning igen.
Kommunisterna anser att Äldre och Handikappomsorg skall drivas utan vinstintresse i offentlig regi.

2005-10-23 Gislaved
Mats Lönnberg
Kommunfullmäktigeledamot för Kommunistiska Partiet


Skriv i gästboken   vad du tycker, eller kommentera artikeln här:

Ditt namn: 
Din e-post: