Gör kommunen till en bättre arbetsgivare,

yrkar KPMLr genom Mats Lönnberg

   Gör Gislaveds kommun till en bättre arbetsgivare! Vi ser nu hur vården av gamla och sjuka riskerar att undermineras genom att de grupper som står direkt i vården hela tiden eftersätts i lönehänseende och när det gäller övriga anställningsförhållande.
Vårdarbetet måste på ett kraftfullt sätt uppvärderas Det måste ske snabbt och med stor frenesi.
Jag vill därför att ett personalpolitiskt program tas fram för de vårdanställda och att man där redovisar insatser för personalen med syfte att skapa en förbättring av vården.
Det gäller således högre lönesättning, arbetstidsförkortning, högre tjänstgöringsgrad för deltidsanställda som önskar detta mm. 
Då jag upplever ovanstående som varandes av akut natur,  yrkar jag på att ett färdigt förslag skall ligga på fullmäktiges bord inom två månader.

Mats Lönnberg
Ledamot i fullmäktige och socialnämnden KPML(r)
Gislaved  000117