Till Kammarrätten i Stockholm

Överklagande av Säkerhetspolisens beslut 2000.05.03 diarienummer SA187-695-00

Beslutet att låta mig ta del av endast 8 sidor och ytterligare 4 sidor hos säpos arkiv är inte tillräckligt för mig .

Yrkande : Jag kräver att få hela materialet om mig , hur stort det är och vad som är skrivet eller inhämtat .

Det är allmänt känt att ett angiverisystem inom fackföreningarna , SAF och statliga myndigheter har förekommit och förmodligen förekommer fortfarande , det är därför angeläget att de uppgifter som lämnats om mig att får ta del av dessa så jag kan förstå vidden av den repression jag blivit utsatt för .
Med tanke på det lilla material som jag fått se så blir man minst sagt förvånad ex. en tidningsartikel i lokaltidningen från 1986 där jag förekommer så intresserar sig Säpo för ett kommande möte med ANC som då var en befrielserörelse i Sydafrika och numera statsbärande parti och som dessutom den svenska regeringen hade samarbete med.

Jag skall berätta lite om mig själv även om det riskerar att hamna i Säpos arkiv .
 Jag är 43 år och jag har förvärvsarbetat från 16 års ålder med avbrott för värnplikten , mitt politiska engagemang kom i med det orättfärdiga kriget som USA ledde mot Vietnam , jag har sedan dess arbetat politiskt i 27 år och fackligt i 20 år .
Jag arbetar sedan 21 år tillbaka på Continental Gislaved Däck AB som är det största industriföretaget i regionen med ca. 850 anställda , där arbetar jag med förtroendeuppdraget som Huvudskyddsombud , politiskt så sitter jag i kommunens högst beslutande organ fullmäktige samt har jag fått förtroendet att vara partiets representant i Socialnämnden och kassör i partiets lokala styrelse .
Mitt brottsregister är kort men jag har 2 gånger fått parkeringsböter som jag har betalat , rättsväsendet i övrigt så har jag varit övervakare. 

Jag har mycket svårt att förstå att ett medlemskap i ett kommunistparti skall rendera i att man hamnar i ett spaningsregister hos polisen .
Jag är mycket stolt att tillhöra KPML(r) ett parti som i 30 års tid kämpat mot kolonialvälde och imperialism , ett parti som envist kämpat för den svenska arbetarklassens rättigheter .
 

Mats Lönnberg
Gislaved 2000.05.09

Följ Mats exempel, begär att få läsa din SÄPO-aktSkriv i gästboken vad du tycker, eller kommentera artikeln här:

Ditt namn: 

Din e-post: