Till kamp mot tyska direktörers slakt av svensk däckindustri

I förra veckan fick Gislaved en chock. Continentals ledning i Tyskland började prata om nedläggning av däckfabriken. Åttahundra anställda kan komma att ställas utan arbete och hela bygden drabbas i så fall katastrofalt hårt. I debatten har det skymtat fram att det skulle gå dåligt för däckfabriken här i Gislaved. Men stämmer det? Inte alls! Väldigt lite i nyhetsförmedlingen har kommit fram kring de stora belopp som sänts i väg till Hannover från fabriken i Gislaved. Årligen har det skickats över stora summor till tyska moderkoncernen. För några år sedan översände man ett s k "koncernbidrag" på gigantiska 235 miljoner kronor. Det är att anse som en ren plundring av tillgångarna i gislavedsanläggningen. Förutom detta har man för dyra pengar fått överta äldre, begagnad utrustning som i sin tur påverkar resultatet för Gislaved däck. Ett fördolt sätt att överföra pengar från Gislaved och framskapa ett sämre resultat i bokslutet. Ytterligare ett exempel. Enligt fabrikens egen årsredovisning hade man 1999 en vinst på nästan ett hundra miljoner kronor. Kan man då säga att fabriken går dåligt? Till detta skall läggas till att det i fabriken i dag finns stora finansiella tillgångar. Vi måste kräva att dessa s k "obeskattade reserver" och vinster används för att göra nyinvesteringar i fabriken. Nu gäller det för oss arbetare och tjänstemän att slåss för våra jobb. Att inte stillatigande se hur en grupp direktörer i Tyskland slaktar vår svenska däckindustri för kortsiktiga vinsters skull. Och att hela Gislaveds befolkning förstår vikten av att stå bakom denna strid för bibehållande av vår trakts industri. 

Gislaved  9/12 -01 
Mats Lönnberg huvudskyddsombud på  Gislaveds däckfabrik 


Skriv i gästboken   vad du tycker, eller kommentera artikeln här:

Ditt namn: 
Din e-post: