Miljödäck försvinner om Gislaved läggs ner 

Vanliga bildäck innehåller stora mängder giftiga cancerframkallande HA-oljor. Alla bildäck, utom de som tillverkas i Gislaved! En enorm miljöframgång för arbetarskyddet, för alla människor, som går i graven tillsammans med arbetstillfällen för 774 gummiarbetare i Gislaved. 
- Jag blir oerhört förbannad på Continentals direktörer, säger Mats Lönnberg, KPML(r):are och Industrifackets huvudskyddsombud på Gislaved Däck. De visar ett totalt förakt för människors väl och ve. Det gäller alla vi som förlorar jobbet men också de övriga anställda i koncernen. 

- Direktörerna tänker inte en sekund på hur folket i industrin har det. Det är bara pengar, bara kraven från börsen som styr dem. 

Sedan hösten 2001 är fabriken i Småland den enda i världen som lyckats få produktionen helt befriad från giftoljor. Den dag Continental lägger ner fabriken försvinner också miljödäcken från marknaden. 

- Det är mycket allvarligt, säger Mats Lönnberg bekymrat. Varje år förbrukas 60000 ton däck, bara i Sverige och i varje däck innehåller en liter olja. 

Var och en kan förstå vilken betydelse det har för däckarbetaren och för miljön att slippa utsättas för dessa cancerframkallande oljor. Men det bryr inte Contis direktörer. 

Inkonsekvent kapitalism
Så inkonsekvent är den råa kapitalismen att ett framgångsrikt miljöarbete, vilket borde varit en konkurrensfördel för Continental, istället har vänts till en nackdel för de anställda i Gislaved. 

- Vi var djävligt nöjda med att vi efter åratal av utvecklingsarbete sedan ett par år inte använt HA-oljor i processen här i Gislaved. Det är en svensk grej som inte debatteras utomlands, berättar Mats Lönnberg. 

Redan 1994 kom en rapport från Kemikalieinspektionen, "Nya hjulspår", som behandlade HA-oljornas cancerframkallande effekt. Rapporten sköt in sig på däckslitaget på vägarna och den allmänna spridningen. HA-oljorna innehåller cancerframkallande polyaromatiska kolväten och sådana har hittats i till exempel i fisk i västerhavet och i musslor i Göta älv mynning. 

- Ingen vet hur polyaromatiska kolväten kommer ut i havet om det är från däcken eller från raffen eller någon annan källa. 

Men på däckfabriken i Gislaved tog miljöarbetet fart, här var omsorgen om arbetsmiljön och de anställda en minst lika viktig drivkraft som omsorgen om miljön. Den giftiga HA-oljan levererades i stora tankar till fabriken från oljeraffinadarierna. 

Andra har följt efter
- Visserligen i slutna system men ändå kan man komma i kontakt med de farliga polyaromatiska kolvätena i processen. 

Mats Lönnberg beskriver det mycket omfattande arbete som krävs för att ersätta en väl utprovad produkt som HA-oljan i receptet för däckblandningen. Hur en framsynt kvalitetschef efter avslöjandet 1994 först lyckades ta fram en giftfri olja för slitbanan. Den presenterades 1997. 

- Det blev en stor grej och sedan dess har andra följt efter, särskilt gäller det regummeringsfirmor. Inom Continental är och var vi ensamma. Idag innehåller de Gislaveddäck som produceras vid andra fabriker inom Continentalkoncernen fortfarande giftiga HA-oljor. 

Utvecklingsarbetet fortsatte och teknikerna i Gislaved lyckades även lösa det betydligt större problemet att blanda giftfria MES-oljor i hela däcket vilket Gislavedsfabriken är ensamma om i hela världen. Sedan i höstas är alla däck tillverkade i Gislaved klassade som giftfria. 

På goda grunder befarar huvudskyddsombudet Mats Lönnberg att giftfria däck försvinner från marknaden om Gislavedsfabriken läggs ner. Ute i Europa är det ingen fabrik som tagit efter Gislaveds miljöinitiativ. Om Gislaved försvinner, så försvinner motivationen till miljöförändring. 

Enda giftfria däcket
Utan konkurrensen från Gislaveds giftfria däck så riskerar åratal av arbetarskyddsarbete att gå till spillo och arbetarna i fabrikerna i Tyskland, Portugal, Tjeckien eller Rumänien som kommer att ta över Gislaveds produktion kommer i åratal framöver att tvingas arbeta med giftoljorna. 

- En del fabriker tillverkar slitbanan på vinterdäck utan HA-olja men ingen utom vi på Gislaved har helt giftfria däck, både sommar- och vinterdäck med miljövänlig MES-olja. 

Orsaken till Mats Lönnbergs farhågor är att kapitalisterna anser det olönsamt att utveckla egna recept på gummiblandning med MES-oljor, oljor som är dyrare i inköp än de giftiga HA-oljorna. Men viktigare är att utvecklingsarbetet är tidsödande och därmed kostsamt. 

Alla recept måste göras om. För hela däck handlar det om många olika gummiblandningar. Sedan måste de miljövänliga recepten testas mycket noggrant i verkligheten för att få exakt samma egenskaper som HA-oljan. 

- För Gislaved, som varit en spetsfabrik i detta avseende, tog det fyra år av kontinuerligt utvecklings- och testarbete, från 1997 till 2001, för att få fram hela däck med rätt egenskaper. 

Ett försäljningsargument
I Sverige är giftfria däck ett försäljningsargument men ute i Europa vet folk knappast att de finns. Med giftfria däck skulle den svenska miljön besparas cirka 1500 ton cancerframkallande olja som varje år sprids via gummipartiklar. För hela EU är motsvarande mängd 30-40000 ton olja. 

Varför det är så tyst i denna viktiga fråga från Mona Sahlin som ansvarar för arbetsmiljön på näringsdepartementet och från miljöminister Kjell Larsson, frågar sig Mats Lönnberg. 

Efterlyser handling
- Så sent som i höstas förklarade sig Kjell Larsson villig att stoppa miljöfarliga däck. Globalt skulle det betyda enormt mycket för miljön, men också inom EU, där ju socialdemokraterna säger att de har ett så bra samarbete. 

- Varför får portugiserna EU-stöd för att bygga ut fabriken medan vår miljövänliga produktion blir utan stöd? Här har Kjell Larsson ett stort ansvar, säger Mats Lönnberg och efterlyser handling från regeringen. Inte bara brev från näringsminister Björn Rosengren. 

Är det så att socialdemokraterna i Sverige kryper därför att det är partibröder som regerar i Tyskland. Viker sig regeringen för tysk nationalism? Produktionen av Gislaveds stolthet, vinterdäcken, ska flyttas till Tyskland, med högre lönekostnader. 

Frågorna hopar sig, frågor som Gislaveds befolkning har rätt att få besvarade. Mats Lönnberg påpekar att tysklands socialdemokratiska förbundskansler Gerhard Schröder sedan gammalt är med i Continentals ägarbild. Han har suttit i Volkswagens styrelse, ett företag som är intimt lierat med Continental och Deutche Bank. 

- I styrelserummen i Tyskland finns det ett totalt förakt för alla oss som jobbar i produktionen och som sliter ihop vinsterna. De bryr sig varken om människorna eller miljön. 

Lars Rothelius 
Proletären nr 3, 2001


Skriv i gästboken   vad du tycker, eller kommentera artikeln här:

Ditt namn: 
Din e-post: