Curts tal till fullmäktige, skriven av Marwan Bhere

Rafah är en stad som ligger i ruiner. En stad som har drabbats väldigt hårt av den israeliska ockupationen och det sionistiska barbariet. Israel har bombat och rivit över 4000 hus. De flesta människor i denna stad lever i tältläger och saknar förnödenheter. Rafahborna är totalt isolerade från omvärlden. Israel har kollektivt bestraffat Rafahborna och på ett mycket grymt sätt stoppat all humanitär hjälp till befolkningen. Barnen dör av sjukdomar och är undernärda, föräldrarna ber till omvärlden om hjälp för sina barns liv. Det finns inte någon familj som inte har drabbats av Israels barbari flera familjer har utplånats totalt. När man besöker Rafah tror man inte sina ögon för den enorma ödeläggelse som Israels ockupation har orsakat och man finner inte ord för att beskriva detta barbari.

Israel begår mängder av brott mot mänskligheten och de internationella lagar som gäller såsom Genevekonventionen, Barn- och Haagkonventionen. Barnen i Rafah vet inte om att det existerar en annan värld utanför deras gränser pga isoleringen de tvingas leva under. Israel har berövat dem deras rörelsefrihet och förbjudet dem att gå i skolan och istället har de tvingats stanna inomhus år efter år. Dessa barn lider av psykiska problem och är i akut behov av hjälp.

Den hjälpen vi kan ge är att knyta kontakter med detta förtryckta folk för att ge dem en trygghetskänsla och visa solidaritet. Det skulle ge dem hopp för framtiden. Att ha Rafah som vänort skulle inte kosta kommunen någonting. Det handlar om en symbolisk och humanistisk kontakt som hjälper de förtryckta människorna känna att de har ett värde som alla andra människor runt om i världen. Visa att det finns någon som tänker på dem, det skulle lindra lidandet.

Israel bygger en apartheidmur 75 mil lång som ska sträcka sig igenom de palestinska städerna och byarna, den delar det palestinska samhället mitt itu, muren äter upp 21 procent av västbanken.

Israel bygger en mur runt Jerusalem 8 mil lång för att hindra palestinierna att komma in till staden, muren orsakar mycket lidande för befolkningen som inte kan ta sig till jobbet. Byggandet av muren krossar freden och visar konsekvenserna av apartheidsystemet. Denna mur krossar kärleken, hälsan, arbete och försörjningen. Israel måste välja mellan muren och freden.

Israel håller på att fördriva de palestinier som bor i östra Jerusalem genom att dra in idhandlingar och på så sätt förbjuda dem att komma tillbaka.

Antalet bosättningar har blivit fler och har stigit till 225.

Israel har dödat 4000 palestinier sedan intifadan började och skadat 45000 de flesta av dem har blivit handikappade för livet, 45 procent av dem är barn.

En palestinsk familj har bara 20 kronor om dagen för sitt uppehälle och detta ska räcka till allt.

2005-02-24
Marwan Bhere

Skriv i gästboken   vad du tycker, eller kommentera artikeln här:

Ditt namn: 
Din e-post: