Till kommunfullmäktige i Gislaved

Jag har nu bott i Gislaveds kommun i 30 år, men är ursprungligen från Palestina. När jag ser hur mina landsmän drabbas av det israeliska förtrycket, så upplever jag ett stort behov av att den omgivande världen solidariserar sig med det förtryckta och ockuperade Palestina. Det är därför jag vill föreslå Gislaved att skaffa sig en vänort i mitt hemland. Det skulle knyta oss närmare varandra och öka förståelsen för de oerhörada grymheter som mitt folk utsätts för dagligen och stundligen.

FN:s sänedbud i de av Israel ockuperade områdena, Peter Hansen, har vid flera tillfällen varnat för en stundande än större mänsklig katastrof på Västbanken och Gazaremsan. Palestinierna är i akut behov av hjälpinsatser för att kunna överleva. Det blygsamma bistånd som FN skickar räcker inte långt och ofta förbjuder Israel FN:s konvojer förnödenheter att passera till de hjälpbehövande.

De mest drabbade områderna är Rafah och Beit Hanon. Det är därför mitt förslag att Gislaved utser Rafah till sin vänort och genom denna åtgärd och påföljande kontakter kan vara en av många opiniosbildare kring Sharons omänskliga förtryck av ett folk där människorna i Rafah ger ändlösa exempel på detta. Israel har lagt bl a Rafah i ruiner, bulldozers och sprängningar tillhör vardagen, människor omkommer under dessa sprängningar av bostadshus, människor mördas och fängslas, torteras och utsätts för att deras uppodlade marker tas ifrån dem. Bara i de två ovan nämnda orterna har över 6000 hus förstörts. Nu lever dessa människor i ruinerna av sina hus och provisoriska tältläger. Hälften av barnen är undernärda, deras föräldrar har berövats sin rörelsefrihet och tvingas leva i ett av världens största koncentrationsläger där staten Israel bygger murar, sätter upp taggtrådsstängsel och militärt inringat alla palestinska områderna.

Israel begår mängder av brott mot mänskligheten och de internationella lagar som gäller såsom Genevekonventionen, Barnkonventionen och Haagkonventionen. Med USA i ryggen verkar den av Sharon ledda folkmordsregimen överhuvudtaget inte bry sig om dessa kriminella förbrytelser mot ett annat folk. Judiska humanister drar sig numera inte längre för att stämpla sin egen regim som nazistisk. Själv såg jag nyligen en judinna, som överlevt de tyska koncentrationslägren, gråtande beskriva palestiniernas situation som svårare än det hon sett i Hitlertysklands läger. Hon kallade Sharon för den nya Adolf Hitler.Världen måste reagera! Därför hoppas jag att Gislaved kan fatta ett positivt beslut och uppta Rafah som sin vänort. Det vore i så fall ett sant humanistiskt agerande!

 

Marwan Bhere
Hestra

Skriv i gästboken   vad du tycker, eller kommentera artikeln här:

Ditt namn: 
Din e-post: