I samband med en infekterad debatt med rasistiska övertoner om en föreslagen skolomorganisation i Gislaveds kommun som främst påverkar Gislaveds tätort gick en mångårig medlem i Folkpartiet numera Liberalerna ut i ett vad som kan betraktas som ett rasistiskt angrepp på den invandrartäta Gullviveskolan.  Liberale insändarskribenten Lars Olsson påstod arrogant, utan att i nutid satt sin fot på skolan, att det på skolan skulle råda ”totalt kaos”, för att spä på rasistiska fördomar mot eleverna på skolan. Mot detta uttryck reagerade en skolklass, personalgruppen på skolan samt tjänstemannasidan i Barn och Ungdomsförvaltningen. Även föräldrar var mycket upprörda över beskrivningen, vars botten var invandrarfientlig och rasistisk.

I samband med kommunfullmäktiges möte den 30 mars, ställde Kommunistiska partiets ledamot Erik Anderson en formell fråga till Barn och Utbildningsnämndens ordförande Bo Kärreskog (s), mot bakgrund att personal, elever och tjänstemannasidan offentligt gått till försvar mot det rasistiska påhoppet från den liberale partimedlemmen, varför inget hörts från de partier som sitter i Barn och Utbildningsnämnden. Varför skall personalen tvingas försvara sig utan att den politiska sidan säger något, menade frågeställaren.  Barn och Utbildningsnämndens ordförande lovade att göra något och på måndagen den 11 april kom en skarp skrivelse undertecknad socialdemokraterna, miljöpartiet och de fyra allianspartiernas (inklusive liberalerna) representanter i Barn och Utbildningsnämnden mot det rasistiska påhoppet. Lars Olsson anklagades för okunnighet eller för medveten svartmålning och ” är kränkande mot skolans personal men framför allt mot alla barn och elever som går på skolan.

L.O. har stigit över gränsen för saklighet och seriositet.”  (Värnamo Nyheter 11 april)

Lars Olsson, är en antikommunist som skrivit hundratals insändare genom åren mot kommunisternas närvaro i Gislaveds fullmäktige. En fanatisk Israelvän som krävt att mellanösternexperten Ingmar Karlssons böcker skall dras in samt att kommunistiska symboler skall förbjudas. Samma liberal har enligt uppgift fått flera insändare refuserade av Värnamo Nyheter då de gått över gränsen i hat mot islam som religion. Att fanatisk antikommunism är sammankopplad med rasism är exemplet Lars Olsson från liberalerna ett tydligt exempel på. Men denna gång tvingades etablissemangets partier att sätta ned foten.

2016-04-17 
Proletären, Gislaved  

formulärNamn: E-mail: