nr 2, 2001
Låt budkavlen gå:
ÖPPNA SÄPOARKIVEN!
Skriv själv under och hjälp oss att sprida uppropet om att öppna SÄPO:s register. Uppmaningen, ställd till alla demokrater, kommer från fem kända åsiktsregistrerade svenskar.
00Proletären har tidigare rapporterat om de att fem åsiktsregistrerade, Staffan Ehnebom, Bengt Frejd, Per Nygren, Herman Schmid och Ingrid Segerstedt Wiberg driver sin sak till Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna. Inte nog med detta, nu vill de fem med ett upprop till regering och riksdag samla en så bred och kraftfull opinion som möjligt kring kravet på en sanningskommission och att SÄPO:s arkiv ska öppnas.
00Det är ett demokratiskt renlighetskrav krav som denna tidning drivit sedan många år och som vi med glädje vidarebefordrar till våra läsare. Ta allvarligt på frågan och bli med och bidra till ett öppnare, mer demokratiskt Sverige. Det gör du genom att klippa ur eller kopiera uppropet och samla namn bland arbetskamrater, nära och kära. 
Till alla demokratiska krafter i Sverige

Vi initiativtagare till bifogat upprop är åsiktsregistrerade liksom säkert över hundra tusen personer runt om i landet. Vi har olika bakgrund och politisk hemvist, men vi har det gemensamt att vi återfinns i SÄPO:s register enbart på grund av att vi som engagerade medborgare tar våra demokratiska fri- och rättigheter på allvar.
00När vi begärt att få full tillgång till våra akter i SÄPO:s register har vissa handlingar lämnats ut. Mycket tyder på att det finns fler handlingar, men våra överklaganden till Regeringsrätten har inte ens getts prövningstillstånd. Därför har vi med Dennis Töllborg som ombud inlämnat klagomål till Europeiska domstolen för mänskliga rättigheter. Vi gör detta som ett led i att få papperen på bordet om åsiksregistrering och med målet att all åsiktsregistrering skall upphöra.
00En rättsprocess i Europadomstolen kommer att ta flera år och en eventuell seger för oss är ingen garanti för att åsiktsregistrering upphör. Det enda som kan bringa klarhet i frågorna är en bred folklig opinion. Vi vill bidraga till en sådan manifestation och uppmanar därför alla demokratiska krafter, enskilda såväl som organisationer, att ansluta sig till bifogat upprop.
00Undertecknade upprop skickas till: Ingrid Segerstedt Wiberg, Övre Fogelbergsgatan 3, 411 28 Göteborg (e-post: isw@telia.com).
00Uppropen kommer att vidarebefodras till Sveriges Regering och Riksdag.
00Låt budkavlen gå!
00Öppna SÄPO:s register!

Staffan Ehnebom, civilingenjör, Bengt Frejd, ordförande i Proletären FF, Per Nygren, journalist på Göteborgs Posten, Herman Schmid, EU-parlamentariker för Vänsterpartiet Ingrid Segerstedt Wiberg, publicist och fd riksdagsledamot.


Till Sveriges Regering
Till Sveriges Riksdag

Öppna SÄPO:s register !

Den 1 april 1999 ändrades lagen i Sverige för att öka öppenheten kring SÄPO:s verksamhet. Många har därefter begärt att få information om de är registrerade samt att få se sina akter. En del har fått ett svar som varken bekräftar eller dementerar registrering. Andra har bara fått se brottstycken av sina akter. De utlämnade handlingarna visar dock tydligt att de registrerade endast registreras för att de är engagerade medborgare, som tar de demokratiska fri- och rättigheterna på allvar. Att polisen håller uppsikt över brottsliga grupper har vi förståelse för, men ingen skall registreras enbart för sina åsikters skull.
00Registrering av personer på grund av sina politiska åsikter har pågått under mycket lång tid. Vi kan inte se att regering och riksdag hittills har visat någon ärlig vilja att skapa full klarhet om åsiktsregistreringen. Trots en lång rad utredningar och kommissioner om SÄPO:s och andra underrättelserorgans verksamhet, så är sanningen ännu höljd i dunkel. Detta är djupt otillfredsställande och kränkande för alla åsiktsregistrerade. Flera personer har stoppats i sina yrkeskarriärer, utan att de har getts möjlighet att försvara sig. Ett sådant tillvägagångssätt är rättsvidrigt och ovärdigt en demokrati. Därför kräver vi att sanningen om åsiktsregistreringen blottläggs en gång för alla.
00Alla papper på bordet om åsiktsregistrering!
00Tillsätt en sanningskommission av norsk modell, fri från den politiska makten och med en sammansättning som är acceptabel även för de åsiktsregistrerade.
00Öppna alla SÄPO:s arkiv!
00Ge forskare fritt tillträde till arkiven och de åsiktsregistrerade rätt att ta del av det fulla innehållet i sina akter.
00Ge alla oskyldigt drabbade full upprättelse!

Göteborg den 6 januari 2001
Staffan Ehnebom, Bengt Frejd, Per Nygren, Herman Schmid, Ingrid Segerstedt Wiberg

NAMN:00000000ADRESS:

..........................................................................................
..........................................................................................
Undertecknade upprop skickas till Ingrid Segerstedt Wiberg, Övre Fogelbergsgatan 3, 41128 Göteborg 


© Proletären 2001