Valteknisk uppgörelse mellan Kommunisterna, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet i Gislaveds kommun.

Vi kan inte acceptera att moderatalliansens fem partier där numera även miljöpartiet ingår lägger beslag på hela 63 procent av platserna i de i kommunala sammanhang tunga nämnderna Kommunstyrelsen, Barn och utbildningsnämnden och Socialnämnden.

Dessa tunga nämnder har 13 platser vardera. Utan en slutgiltig uppgörelse mellan socialdemokraterna och kommunisterna hade styrke- förhållandena varit åtta moderatalliansare - mot fem socialdemokrater i kommunstyrelse och socialnämnd, och för Bun: s del åtta moderatalliansare mot fyra socialdemokrater och en vänsterpartist. Genom uppgörelsen med Kommunistiska Partiet får socialdemokraterna ytterligare en plats vardera i Socialnämnden och Barn och utbildningsnämnden, medan Kommunistiska Partiet tar plats i Kommunstyrelsen med en ordinarie och en ersättare. Alltså två plus för socialdemokraterna och en plus för Kommunistiska Partiet i de tunga nämnderna. Allt på moderatalliansens
bekostnad som tappar tre platser i de tre angivna nämnderna. (I ett tidigare skede hade (s) gjort upp med (v) där (v) tar en plats i Barn och utbildningsnämnden medan (v) såg till att (s) kunde öka sin representation från tre till fyra platser i fem niomanna nämnder.)
Moderatalliansen hade redan lagt ut på kommunens hemsida att de kommer få åtta av tretton platser i de tre tunga nämnderna men genom den valtekniska uppgörelsen reduceras moderatalliansen övertag på åtta mot fem till sju mot sex istället och de tvigas arbeta om sin uppgörelse. Vilket innebär jämnare omröstningar och lämnar en viss öppning ifall något parti i moderatalliansen skulle frondera i någon enskild fråga.
För Kommunistiska Partiets del innebär uppgörelsen en plats med ersättare i politiskt viktigaste kommunstyrelsen något som radikala arbetarväljare kan glädjas över i dessa annars så allvarliga högertider. Uppgörelsen är av rent valteknisk natur och det är upp till vart enskilt parti att driva sin egen politik som det står i det inlämnade dokumentet undertecknat av Bo Kärreskog (s), Irene Fröne (v) och Erik Anderson (k).


Kommunistiska Partiet i Gislaved den 4 november 2010


Skriv i gästboken vad du tycker, eller kommentera artikeln här:
Här skickar du kommentaren till Webmastern
Ditt namn: 
Din e-post: