"Privatisering av sjukvården – bra för folkhälsan?"

Föredrag och inledning till diskussion med Frants Staugård, läkare och professor i internationell folkhälsa.
Curt Vang, kommunfullmäktigeledamot för Kommunistiska Partiet i Gislaved.

Frants Staugård höll ett intressant föredrag på kulturhuset Borgen i Gislaved om folkhälsoutvecklingen i Sverige med tonvikt på de senaste fem åren. Åhörarna fick bl.a. höra Frans Staugård berätta om att privatiseringen av sjukvården är ett politiskt och ideologiskt initiativ utan stöd i vetenskapen. Frants Staugård menar att det inte finns några belägg för att privata vårdbolag främjar folkhälsan eller bidrar till en minskning av klyftorna mellan friska och sjuka. En särskilt utsatt grupp är lågutbildade kvinnor som de senaste fem åren i större utsträckningdrabbats av ohälsa än högutbildade kvinnor enligt Folkhälsoinstitutets rapport ”2004-2008”. Frants Staugård har ett förflutet inom WHO World Health Organisation, han hade mycket att berätta om internationella erfarenheter om hälsovård och hur sjukvården ser ut och fungerar under olika samhällsbyggen. Det finns en motkraft mot privatisering och profitjakt, sade Curt Vang Socialismen! Ett system som ser det gemensammas bästa Och social rättvisa före marknadskrafternas profithunger. Erik Andersson Ordförande i Kommunistiska partiets Gislaveds avdelning lyfte fram Kuba som ett mycket bra exempel på ett alternativt samhällsbygge, det socialistiska Kuba har trots svåra förhållanden med det Amerikanska embargot lyckats positivt med Kubas folkhälsoutveckling. De kubanska läkarnas insatser i övriga Latinamerika visar bara att socialismen är en nödvändig lösning för framtidens folkhälsa.

Efter mötet bjöds det på kaffe och frågestund

Detta offentliga möte är en del av Kommunistiska Partiets planerade mötesserie under 2010 vill du delta eller har förslag på Teman för kommande möten tag kontakt med oss!


Skriv i gästboken vad du tycker, eller kommentera artikeln här:
Här skickar du kommentaren till Webmastern
Ditt namn: 
Din e-post: