MÖTESDELTAGARE!

Rustan Johansson

Vi vill ha ett levande Gislaved. Där behöver vi både industri och tjänstesektor. Vi behöver invånare som har jobb, betalar skatt.

Så håller vi Gislaved kommun levande. Vi kräver att kommunalråden agerar för statliga ersättningsjobb till Gislaved!

Överheten hotade med att om vi inte rösta ja till EU så försvinner jobben från Sverige. En knapp majoritet av folket köpte överhetens argument och sa ja, till EU eländet.

Jobben försvann. Jag tänker då inte bara på Continental där 800 blev arbetslösa, utan även på Kendrion, Balton, och andra företag i Anderstorp som varslat och avskedat ytterligare 100- tals personer. Fler står på tur. Tusental har de senaste åren blivit av med sina jobb i Gislaved kommun.

Ungdomsarbetslösheten har ökat kraftigt. Tidigare kunde ungdomar lätt få sommarjobb eller arbeta på gummis i avvaktan på studier. Nu har möjligheten till arbete på orten minskat för alla grupper.

Taktiken efter nedläggningen av Continental har varit att småföretagen skulle klara sysselsättningen. Nu sticker även småföretag utomlands, där de kan utnyttja billig arbetskraft, medan de småföretag som finns kvar dignar under krav från banker och storkapitalistiska bolag, som pressa dem allt hårdare.

De som flyttar lönsamma företag utomlands, skär ned på personal och slaktar företag, som går bra, borde åtalas. Det får inte vara så enkelt att lägga ner som det är i dagens Sverige.

De kommunala politiska eliterna från socialdemokrater till moderater i kommunen har inte gjort mycket för jobben.

En kickoffträff i Gisleparken, helt nyligen, 3.5 år efter varslet på gummis, där högdjuren, med landshövdingen i spetsen samlades och ventilerade arbetarfientliga förslag och talade allmänt om vår brist här i kommunen på utbildning, detta är allt näringslivsrådet gjort för jobben.

Ingen arbetare, tjänsteman, ungdom eller arbetslös var inbjuden, däremot Anderstorps fabrikörer som vill flytta och har flyttat utomlands.

Anderstorpsfabrikörerna fick sin nationaldag 6 juni, som helgdag och vi fick mindre heldagar. Nu vill fabrikörerna i Anderstorp flytta sina industrier utomlands. Makten har flyttat till Bryssel och jobben till utlandet och då hissas och viftas det med den svenska fanan på nationaldagen borta i Anderstorp. Vilket hyckleri! Och såna skall fixa jobb till Gislaved kommunen. Det är inte trovärdigt.

Vi säger bestämt nej till arbetarfientliga förslag från näringslivsrådet. När det gäller allmänt snack om utbildning säger vi: Gärna utbildning men först rejäla jobb.

Varför talade inte de styrande politikerna om för sina väljare när de gick till val att de inte skulle göra någonting för att få arbetstillfällen till kommunen? Jag menar att det ingår i kommunalrådens skyldighet att agera för ortens bästa.

Andra orters politiska representanter har kunnat agera för sin kommun och fått statliga ersättningsjobb. Kalmar, Säffle, Söderhamn, Katrineholm för att nämna några exempel.

Det som verkligen är uppseendeväckande är den påfallande passiviteten från kommunalrådet Agne Sahlin (s). Han har dragit ner rullgardinen i kommunhuset. Hans måtto är sitt still i båten och låtsas att det ordnade sig. Men det ordnar sig inte att tiga och det duger inte att leda en kommun, och att företräda kommuninvånarna genom att dra ner rullgardinen och vägra se verkligheten i vitögat.

Innan Continental lade ner hade Gislaved den lägsta arbetslösheten i länet nu den högsta. Folk flyttar, missmodet sprider sig. Skatteunderlaget minskar. Kriminaliteten, våldet och rotlösheten ökar. Det sociala utanförskapet är arbetslöshetens pris. Detta vill vi ändra!

När statsminister Göran Perssons Katrineholm blev av med 1600 arbetstillfällen så gick 400 statliga ersättningsjobb dit. När vi förlorar 1000 jobb görs ingenting, vi får ingenting.

Om vi skulle få statliga ersättningsjobb till Gislaved så skulle det inverka positivt på kommunens utveckling, befolkningsunderlag, skatteunderlag, men även för industrins utveckling då det blir lättare med rekrytering av kvalificerad personal, medflyttande make kan lättare finna arbete, vi får ett bredare, inte så sårbart näringsliv, lokala serviceföretag kan få ökad sysselsättning, men framförallt alla de arbetslösa som då kan få ett riktigt arbete, alltså en vinst på alla sätt för hela samhället. Varför tar man inte till sig detta positiva förslag? Varför gör man ingenting från styrande håll här i kommunen?

Det snackas om tillväxt och faktiskt har vi en markant tillväxt här i landet. Vi har en av de bästa tillväxterna i hela världen, så också i vår kommun. Mindre människor tillverkar mer varor och tjänster. Men bakom tillväxtsnacket döljs andra faktorer som det inte talas om nämligen, den orättvisa fördelningen, att folk jobbar mer- men det är inte fler som jobbar, alltså ökad övertid, ökad arbetslöshet, ökade ohälsa, ett samhällsslöseri med människor, utan dess like. Så ser det ut i dagens Sverige. Så ser det ut i Gislaved kommun.

De rika blir rikare. De rika sniker åt sig av det som är skapat av de som står på golvet. Också i Gislaved kommun. Senast visade tidningen Expressen vilka av fabrikörerna och direktörerna som är rikast i kommunen. Astronomiska belopp för den vanlige svensson.

Klassklyftorna växer, folk är förbannade på orättvisor och arbetslöshet. Man känner inte igen det samhälle man byggt upp. Många knyter näven i byxfickan, känner sig maktlösa och svär framför TV:n.

Men detta räcker inte! Vi måste protestera, och vi måste organisera ett motstånd mot denna orättvisa högerpolitik så att vi tillsammans kan kämpa för ett rättvist, tryggt, humanistiskt och socialistiskt samhälle åt alla, där inte penningen styr.

Vi kräver:

Statliga ersättningsjobb till Gislaved kommun!

Förbjud vinstdrivande företag att flytta utomland!

Skriv i gästboken   vad du tycker, eller kommentera artikeln här:

Ditt namn: 
Din e-post: