Att ta körkort har blivit en klassfråga?
Det menar KPMLr:s ledamot i  BUN Rustan Johansson som vill att körkortsundervisningen i gymnasieskolan ska bli obligatorisk.
Att ta körkort är dyrt, mellan fem och tiotusen för ett körkortstillstånnd, diverse avgifter och ett tiotal lektioner. Den som dessutom inte har möjlighet att övningsköra privat kommer med lätthet upp i femsiffriga belopp. Hur många tonåringar har så mycket pengar? Långtifrån alla. Under de tio senaste åren har antalet 18-ringar som tagit körkort halverats. Att ta körkort har blivit en klassfråga.
Skolan har en möjlighet att utjämna förutsättningarna. Körkortsundervisningen borde vara en del av det allmänna utbildningsprogrammet i gymnasieskolan och teoriundervisningen obligatorisk.
Datakunskap i all ära men fysisk kommunikation är inte att förakta. Om sexton, sjuttonåringar fick köra bil i skolan i simulerande dataprogram precis som flygvapnet utbildar sina piloter så kunde vi verkligen tal om informationsteknologin som ett levande pedagogiskt verktyg i skolan.
Låt sedan bilskollärarna hjälpa till med den sista finslipningen bakom ratten. De kommer så klart även att behövas i fortsättningen.
Körkortsutbildningen borde vara en del av det allmänmna utbildningsprogrammet i gymnasieskolan i vår kommun och inte en privat angelägenhet för den som har råd.
Bra utbildning och bra erfarenhet ökar säkerheten i trafiken och det är i unga år man har som lättast att lära sig.
Körkort är bra att ha likväl som datorkunskap när man söker arbete. För en skola som vill lära för livet måste det bli obligatoriskt att satsa på en rejäl trafik och körundervisning.
Vi föreslår därför:
   Att teoriundervisningen blir obligatorisk i gymnasieskolan.
   Att dataprogram köps in för körundervisning i simulerad 
   datamiljö.

990924
Rustan Johansson
KPMLr:s ledamot i BUN