Hej Kamrater.

Svar på Svante Olssons insändare i VN 5/5-07

Svantes Insändare:
Kalla mig gärna populist!

Det är uppfriskande med nya vänsterröster i debatten. I Värnamo Nyheter (30/4) säger Joni Väyrynen, Kommunistiska partiet, att nu ska han och hans partikamrater etablera kontakt med folket i Värnamo genom att sälja tidningen Proletären utanför Systembolaget. ”Det är där man träffar arbetarklassen”, säger han.
Vänsterpartiet är inget alternativ för honom. Enligt hans uppfattning är det för populistiskt.
Jag gick ut på nätet för att få veta vad ett så konstigt ord betyder. Det här svaret fick jag:
Populism (av latinets populus = folk) ideologi som riktar in sig på folket i motsats till eliten.
Så därför fortsätter jag min populistiska agitation för arbete åt alla, avgiftsfri utbildning, offentlig sjukvård, skattefinansierad kollektivtrafik, jämlikhet, demokrati, rättvisa och jämn fördelning av rikedomarna.
När Joni använder ordet populistiskt om mitt parti så gör han det för att vi ska skämmas.
Men jag skäms inte. Kalla mig gärna populist.

Svante Olson

Vänsterpartiet, Värnamo