Har ekonomismen krossat allt inflytande för de anställda?

Med anledning av turbulensen inom fritidsförvaltningen i Gislaved vill jag som nämnds-ledamot säga några saker.
I somras blev jag medveten om att en konflikt började gro mellan personalen och fritids- förvaltningen, vilket fick mig att agera på nämnden i juni och fråga vad som höll på att hända.
Det svar jag fick av fritidschefen var att personalen ville ha en tydligare organisation som inte lämnar tvetydigheter  i ansvarsfördelning och tillhörighet och att inget skulle ändras som skulle påverka organisationsmodellen.
Det förslag som fritidschefen presenterade var att lyfta över Gislerinken och Gislaveds Idrottsplats från Benny Anderssons (Fritid Gislaved) till Tommy Nilssons område (Fritid Smålandstenar). Detta skulle enligt fritidschefen inte ”påverka personalen på något sätt undantaget berörda områdeschefer”. På detta förslag reagerade personalen negativt. De ville ha en organisation som grundade sig på de tre geografiska områdena Gislaved, Anderstorp och Smålandsstenar, alltså precis som det ser ut idag. Och utifrån denna organisation förbättra och förtydliga ansvarsfördelningen inom fritids-förvaltningen.
Fr o m den 1 augusti lyfte fritidschefen över Gislerinken och Gisle idrottsplats till Tommy Nilssons område. Det är detta beslut, som aldrig lyftes upp till nämnden, samt ett nytt förslag till ny organisationsförändring som orsakat konflikten.
När det vid senaste sammanträdet togs upp ett i förväg ej aviserat ärende, som gav fritidsnämnden i uppdrag att konsekvensbeskriva en besparing på fritidsnämnden med 
500 000 kr 2001 och ytterligare 600 000 kr 2002 var omorganisationen ett område bland flera som skulle vara aktuellt för besparingar. Nu får det vara slut på besparingshysterin. 
Den ökande brottsligheten i vår kommun är något som kostar kommuninnevånarna enorma pengar. Låt inte besparingshysterin försämra och försvåra det fina arbete som våra föreningar och personalen vid våra fritidsanläggningar lägger ner. 
Enligt min mening är det besparingsivern som leder till dessa organisationsförändringar och som ställer omänskliga krav på verksamheten. Vill vi ha en fungerande fritidsverksamhet måste naturligtvis också hänsyn tas till de som arbetar ute i verksamheten och att inga nya besparingar läggs som kommer att försämra arbetsmiljön och fritidsverksamheten. 
 

Jörgen Johansson
Fritidsnämndsledamot
KPML(r)
 

 Upp^