Rädda våra badplatser

   Enligt de föreningar, privatpersoner och andra, som tecknat avtal om skötseln av våra friluftsbad har det, som ny ledamot i fritidsnämnden, kommit till min kännedom att kommunens friluftsbad håller på att förfalla. Det gäller bryggor omklädningsrum m.m. För några år sedan beslutades att inte investera i nya bryggor eller göra några andra upprustningar på våra badplatser. Jag vill att kommunen ser över våra 12 befintliga badplatser och att kommunen inför kommande budget-förhandlingar tar fram kostnader för nyinvesteringar av bryggor, enklare omklädningsrum, o dyl. för att bevara våra uppskattade och en av de billigaste aktivitetsanläggningarna vi har i kommunen. Dessutom ser jag denna investering som en viktig turistsatsning för att undvika förfallna badplatser i framtiden.

Jag yrkar därför: 

att kommunen tar fram kostnader för nyinvesteringar av bryggor, enklare omklädningsrum o dyl. 

att kommunen river upp sitt gamla beslut om att inga nybyggnationer eller upprustningar i kommunal regi skall ske på badplatserna.

att i kommande budgetförhandlingar pengar tillförs fritidsnämnden för att på sikt kunna rädda våra friluftsbad undan förfall. 

Jörgen Johansson
Ersättare i kommunfullmäktige
Gislaved  990422

 Upp^