Fri körkortsutbildning för gymnasieungdomar
   I Gnosjö kommun är man positiv till att erbjuda körkortsutbildning för sina gymnasieelever. I Gislaved är majoriteten av kommunens styrande negativa till denna sak. 
   Kommunfullmäktige med moderater och socialdemokrater i skön förening avslog min motion om körkortsutbildning för gymnasieungdomar.
   Bakgrunden (läs mer)  till motionen är att det blivit allt dyrare att ta körkort. Körkortet har blivit en klassfråga i dagens  Sverige. Allt färre ungdomar har råd med ett körkort som i dag kostar 15000 - 20000 kronor. 
   Ungdomar är en grupp som drabbats hårt av de orättvisa nedskärningarna  som de borgeliga och socialdemokraterna gjort under det senaste årtiondet. 1980 tog 60 procent av ungdomarna körkort och idag är det knappt 30 procent av 18-åringarn som har körkort. 
   Unga människor som inte har körkort har svårare att få jobb, bostad och sämre möjlighet till en aktiv fritid i vår del av landet. 
   Att körkortet blivit så dyrt har gjort det svårare för de som inte har rika föräldrar att ta körkort. Det kan inte vara rimligt att körkort bara skall vara förbehållet de välbeställda, utan skall givetvis vara en rättighet och möjlighet för alla. 
   Att införa en förberedande körkortsutbildning på Gislaveds gymnasium är en fråga om en rättvis politik.  Men rättvisa det gillar inte de styrande i Gislaveds kommun. 

010129
Rustan Johansson
ledamot i kommunfullmäktige 
för KPMLr Gislaved