KPMLr i Gislaved

Kommunistiska partiet, KPMLr, finns sedan sexton år tillbaka i Gislaveds kommunfullmäktige. Vid senaste valet röstade 1400 människor i kommunen på partiet 

vilket fick till följd att partiet har fyra ledamöter i kommunfullmäktige, en plats i kommunstyrelsen samt i socialnämnd och barn-och utbildningsnämnd.

KPMLr är vanliga människors språkrör mot överhet och högerpolitik. Partiet har under den gångna mandatperioden hållit tummen i ögat på borgarna och sossarna och ständigt drivit politiken åt vänster. Vi har ställt upp för pensionärerna, de lågavlönade, arbetslösa, vanliga människor,barnfamiljerna och alla andra grupper som drabbats av de senaste årens sociala nedrustning och försämringar.

Vi är ett parti som klart och tydligt tar strid mot alla former av högerpolitik och orättvisor, vi är partiet för dig som vill ha en rättvis och jämlik politik. Slutmålet för vår politiska strävan är givetvis den cyniska kapitalismens ersättande med det rättfärdiga socialistiska samhällssystemet

Red Bar.gif (2774 bytes)

 

affche.jpg (45803 bytes)
Che Guevara

Moderaten Bengt-Anders Johansson borde avgått som heltidspolitiker.Där håller jag fullständigt med alla de människor som tyckte detta efter det totala fiasko han åstadkom, när han förra mandatperioden försökte införa marknadstänkande i kommunal verksamhet. 

Nu är det snart val igen. Den extremt nyliberale Johansson står för samma politik som tidigare med privatisering, konsulthysteri, utförsäljning av kommunal egendom och kraftiga sociala försämringar. Samtidigt genomskådas nyliberalismens kalla, cyniska och inhumana politik av allt fler. Tack och lov.

I många kommuner är det faktiskt sossarna som bedrivit privatiseringspolitik, sålt ut verksamhet till privata entrepenörer, men det har inte gått i Gislaved. Här är KPMLr:s närvaro i kommunalpolitiken något som oroar de lokala sossestrategerna. De vet att en högervridning skulle leda till kraftfulla attacker från KPMLr. Det vill man inte utsätta sig för.

Det kan inte vara en lätt uppgift att se hur regeringen Persson, likt de värsta moderater, skurit ner sjukvården, dragit in pengar från kommunerna, vilket lett till försämringar för barn och gamla, försämrat a-kassan, urholkat bostadsbidragen, försämrat för de fattigaste pensionärerna, låtit miljardärerna undslippa skatt, börjat slå sönder socialförsäkringssystemet och tandvårdsförsäkring, infört pålagor i form av egenavgifter samtidigt som människor födda efter 1954 i stor mängd blir framtida fattigpensionärer, fört en anpassningspolitik gentemot marknaden som skapat permanent massarbetslöshet, avkrävt låga löner av lönekollektivet som redan kraftigt halkat efter andra industriländers lönenivåer, knäsatt enormt höga hyror genom en högersinnad högerpolitik och rent allmänt påfört vanliga människor i landet en allt högre grad av uppgivenhet. Det kan inte vara lätt av Agne Sahlin, att vare sig förklara eller stå för en sån politik.

Ibland undrar man om folk vet att företagen i kommunen inte lägger ett öre i skatt? Istället låter man

Låginkomsttagarna, genom det proportionerliga skatteuttaget, bära det tyngsta lasset. Vi måste införa en rättvis skatt en skatt efter bärkraft. Vi kan inte fortsätta att låta företagen och rika komma undan.

Dessutom har Göran Persson och Bildt före honom år ut och år in åderlåtit kommunerna genom indragningar av statsbidrag. Så det år faktiskt människor som statsminister Persson och hans ja-sägande riksdagsmän, bl a Martin Nilsson härifrån Gislaved, som bär en stor del av skulden till kommunernas pressade läge.

Man lägger bördorna på arbetarna, där det visar sig att en LO-ansluten arbetare i dag inte tjänar mer än vad man tjänade realt 1975! Till detta kommer det extra trycket genom allt högre uttag av s k egenavgifter, som även det innebär minskat utrymme för kommunen att få ut kommunalskatt.

Jämför det med hur överklassen har det. Endast en av Sveriges 19 miljardärer betalar förmögenhetsskatt! Hade förmögenhetsökningen under 90-talet varit jämt fördelad skulle en tvåbarnsfamilj kunnat leva livets glada dagar med 400 000 kr på sparkontot. Men istället är det tvärtom. Hundratusentals människor kämpar idag för att få det hela att gå runt. Vi behöver ett enhetligt, progressivt skattesystem som uttaxerar även företagen!

Men det här gillar vare sig det moderata kommunalrådet Bengt-Anders Johansson eller hans socialdemokratiska kollega Agne Sahlin, att vi tar upp.

Återigen ett bevis på hur viktigt det är att tyngdpunkten läggs så långt till vänster som möjligt.

Curt Vang 

Upp ^

Red Bar.gif (2774 bytes)

marx.jpg (74787 bytes)
Karl Marx

- Om jag får bestämma i vår kommun så skall inte de rika styra kommunen. 
Det är inte industriföreningen, direktörer eller andra välbeställda eller inflytelserika grupper som skall bestämma kommunens framtid. Det är du och jag som skall forma vår framtid. 
Så ser Rustan Johansson, KPMLr, på partiets inriktning i Gislaved.

- Det är inte nyliberala högerinriktade topptjänstemän som skall beredas tillfälle att påverka och utveckla sin folkfientliga politik i slutna rum. Du och jag skall ha det avgörande inflytandet.

- Vi skall inte fortsätta att varje år kasta milj  ontals kronor i gapet på snikna privata konsultfirmor som tjänar stora pengar, samtidigt som vi inte kan satsa tillräckligt på de sämst ställda pensionärerna, skola, vård och omsorg. Du och jag kan ändra på det.

- Vi slår vakt om den kommunala verksamheten som är en trygghet för alla kommuninvånare från barndom till ålderdom. I mitt Gislaved säljer vi inte ut den kommunala verksamheten till privata profitörer. Vi kopierar inga privatkapitalistiska marknadsmodeller. Vi slår vakt om våra gemensamma resurser. Vi utveckla och vårda dem. Detta kan du och jag se till.

- Kulturen är inte bara vikt för de etablerade samhällsskikten och vi glömmer inte bort de grupper av ungdomar, äldre och invandrare som idag har det svårt att få stöd och uppmärksamhet från kommunen. Detta klarar vi tillsammans.

- Vi motverkar klasskillnaderna och satsar på de som bäst behöver kommunens stöd. Medborgarrätt skall inte heta pengar. Detta tycker både du och jag.

- Men då kan vi inte lämna vårt öde i händerna på flata socialdemokratiska och borgerliga politiker som 

inte vågar eller vill och kan inte säga ifrån.

- Det är dags att du och jag själva tar ansvar för framtiden. Missa inte chansen att säga ifrån. 

Rustan Johansson 

Red Bar.gif (2774 bytes)

Externa länkar
KPMLr (riksorganisation)
Tidningen Proletären
RKU (ungdomsförbundet)

Upp ^

Denna sida är senast uppdaterad 1998-09-09