Artikelarkiv


 
År 2017
 
Johan Sobelius, diakon inom Svenska Kyrkan höll på tisdagskvällen (/28/11) ett uppskattat föredrag om reformatorn och revolutionären Thomas Müntzer. Under det tyska bondekriget ledde han de revolterande bönderna. Han predikade en protestantisk kristendom som vände sig till de fattigare och lägre samhällsskikten, blev ett hot mot överheten och slutligen avrättad.

Förvaltningsrätten i Jönköping avslog ensidigt gynnandet av privata byggintressen. Likabehandling mellan olika ägandeformer och byggherrar när byggsubventioner skall ges borde vara en självklarhet i kommunen.
Läs mer...

Migration. Rikare kommuner måste ta sitt ansvar.
Även om vissa undantag finns är det i huvudsak fattigare landsbygdskommuner som i förhållande till sin folkmängd tar emot fler flyktingar och nyanlända än vad betydligt rikare kommuner gör.
Läs mer...

Den stora krigsövningen Aurora 17 pågår just nu i vårt land. Till denna har Sverige bjudit in åtta andra länder varav hela sju är medlemmar i NATO. Därför måste denna militärövning beskrivas som en NATO-övning.
Läs mer...

Demonstrationen blev trots sabotageförsöken en stor manifestation för fred, neutralitet och alliansfrihet.
Enligt polisen deltog 3500 personer i demonstrationen som samlades på Götaplatsen för att lyssna till tal från bl.a. Kommunistiska Partiets ordförande Robert Mathiasson och musikframträdande från Mikael Wiehe och Nynningen.
Titta på bildspelet från demonstrationen, 9 bilder.

Kom till Göteborg den 16:e september och demonstrera mot Nato, krigsövningen Aurora 17 och krigspolitiken!
Läs mer...

affären Guldmyr

Under omdiskuterade och kuppliknande former sparkades VD:n för Gislaveds Hus, Stanley Guldmyr. Erik Anderson ställde formella frågor i fullmäktige till kommunalråden och styrelseordföranden i kommunägda Gislavedshus. Erik konstaterar: det verkar som om det kommunala etablissemanget i Gislaved inkompetentförklarat sig självt i detta ärende. Läs mer...

Under de populära Gisledagarna var Kommunistiska Partiet på plats, vädret var kalas kaffe och kaker samt läsk bjöds det på. Vårt politiska alster tillhandahölls till många intresserade Gislavedsbor och utsocknes, gissa melodin (Internationalen) på speldosan lockade många fina priser hägrade. Populära kepsen "Make arbetarrörelsen great again" lockade till mången skratt.

Röd Front i GislavedÅrets Röd Front i Gislaved samlade ett 80-tal mötesdeltagare, mötespresentatör Curt Vang presenterade 1majtalare Jan-Åke Karlsson och fullmäktigeledamoten Erik Anderson, Anders Olsson stod för musiken efteråt bjöd Birgitta Björk och Anders Lönnberg på fika. 1330 kr samlades in till stöd för de strejkande hamnarbetarna i Göteborg.
Läs Jan-Åkes 1majtal här:
Läs Erik Andersons 1majtal här:
Läs 1majflygbladet här:

Mötet med Amineh Kakabaveh riksdagsledamot (v), orförande för Varken hora eller kuvad (VHEK) är tills vidare inställt. Vi återkommer med mer information senare.
Kommunistiska Partiet, Gislaved.

Interpellation till Tekniska nämndens ordförande Jörgen Karlsson (s)
Hellre barnvagnar och barn än bilar vid klockstapeln!
I valrörelsens sista skälvande minut, dagen innan valdagen 2014, fanns i Värnamo Nyheter lördagen den 13 september, en insändare med rubriken ”Ett vallöfte om lekplats”.
 
Erik Anderson 2017-01-25

Kommunistiska Partiets 18:e kongress

På kongressen deltog tretton internationella delegationer som representerade organisationer i tolv länder i Europa, Mellanöstern, Asien och syd och centralamerika. Kongressen gästades därutöver av svenska Hamnarbetarförbundets ordförande samt brittiske ledaren för den fackliga kampanjen för Brexit.
Så här ser Kommunistiska Partiets nyvalda partistyrelsen ut med Erik Anderson längst till vänster.
Kommunistiska Partiet höll sin 18:e kongress i Göteborg under trettondagshelgen. Bilarbetaren Robert Mathiasson från Alingsås omvaldes till partiordförande, läs hans inledningsanförande till verksamhetsberättelsen vid Komministiska Partiets 18:e kongress här. Delegater från Gislaved var Curt Vang och Kent Heijel. Erik Anderson, från samma ort, omvaldes till partistyrelsen där han suttit sedan 1987.

Flyktingkris sätter press på kommuner – profitörer utnyttjar situationen

Utjämningssystemet som finns är inte tillräckligt, menar Curt Vang, fullmäktigeledamot för Kommunistiska Partiet och enhetschef på barn- och familjestödsenheten i Gislaved.
Staten måste ta sitt ansvar för att lösa situationen, säger Curt Vang, kommunist och enhetschef inom barn- och familjestödsenheten i Gislaveds kommun.
Han beskriver hur flyktingkrisen och tusentals nyanlända som behöver bostad sätter stor press på kommunerna.
Läs mer...