Artikelarkiv

 
År 2020
 
Den gångne helgen återupptogs på grund av tidsbrist Kommunistiska Partiets nittonde kongress (5/9-2020) som gennomfördes i dessa coronatider helt digitalt med delegaterna på videolänk. Ett 40-tal motioner behandlades och genomfördes i god kamratlig och demokratisk anda. Delegater från Gislaved var Kent Heijel och Jörgen Johansson.

På senaste budgetmötet ställde Erik(K) frågan: Varför skall äldre människor som byggt upp landet ha strängare biståndsbedömningar?
Läs mer...
Erik A 2020-12-10

Flygblad utdelat i Anderstorp
Vi kräver att bostäderna på Månsgatan med kringliggande återförs till Gislavedshus AB.
Värnamo Nyheter hade en helsida om de boendes situation på Månsgatan i Anderstorp den 27 juli. Boende klagar på dålig och i vissa fall utebliven service och man säger rent ut att allt fungerade bättre när allmännyttan via AB Gislavedshus ägde området.
Läs mer...
Erik A 2020-09-11

Från kommunfullmäktige torsdagen den 27:e augusti 2020.

Kommunledningen har brutit mot kommunallagens 6 kapitel § 4-6 då man inte verkställt fattat beslut från budgetmötet den 21 november 2019 säger Erik Anderson (K) och anmäler ärendet till förvaltningsrätten i Jönköping.

Läs mer...
Erik A 2020-08-27

Läs hela överklagan på byggandet av 2 fastigheter, GISLAVED 1:27 här

1Maj Röd Front i Gislaved


Klicka här så får ni höra Jörgen Johansson och Fingal Anderson spela och 1maj talarna Erik Andersons och Jan-Åke Karlssons tal live
- Läs Gislaveds 1majflygblad här!

Sände in denna interpellation till kvällens möte och får troligen svar på nästa möte. Vill ha upp frågan på bordet så allmänheten kan följa debatten. I viss mån kan kameraövervakning användas men den får inte ersätta den så viktiga personliga kontakten med vårdpersonal som i sig ger trygghet. Skrev interpellationen ” snällt” för att ge tillfälle för att öppna upp för en konstruktiv diskussion. Min fråga till socialnämndens ordförande är:
Läs mer...
Erik Anderson maj 2020

16 skattesänkningar har främst gynnat de redan rika i samhället. Bl.a därför det ansträngda läget i kommunsektorn.
Läs mer...
Erik Anderson mars 2020