Artikelarkiv


År 2013
 

Miljarder av ROT-avdrag till privata husägare medan bostadsrättsföreningar blir utan

Kommunisterna kräver det orättvisa ROT-avdragens avskaffande och införande av ett mer rättvist system som tar bort orättvisan mellan olika boendeformer.
Läs flygbladet...
2013-12-20

Det är dags att se över hela avregleringspolitiken

Eftersom lägsta anbud vinner uppkommer fenomenet att man lägger rena glädjekalkyler för att sedan när man väl fått trafiken av den upphandlande länstrafiken skall försöka få ordning på ekonomin.
Läs mer...
Erik A 2013-12-18

Östergården, Anderstorp
___Östergården, Anderstorp

Planerade nedskärningar slogs tillbaka

Den planerade nedläggningen av äldreboendet Östergården i Anderstorp i Gislaveds kommun har slagits tillbaka på grund av en folklig opinion. Likaså tvingades den styrande koalitionen mellan borgarna och miljöpartiet att dra tillbaka en halvering av personalen av kommunens nattpatruller på kommunens budgetmöte den 20 november.
Läs mer...
2013-11-25

Vem behöver Centern

Både lokalt och på riksplanet har Centern blivit ett riktigt högerparti som mest verkar vilja profilera sig till höger om de andra partierna i Alliansen. Alla som tror att det finns något som helst ”grönt” i Centerns politik kan låta hoppet fara. Annie Lööf är en nyliberal ulv i fårakläder.
Läs mer... 
Curt V 2013-09-16

Nej till krig mot SyrienNej till krig mot Syrien

Obama go home inget krig mot Syrien

Obama go home och inget krig mot Syrien var några av parollerna när kommunistiska partiet höll protestmöte mot Barack Obamas besök i Sverige på gågatan i Gislaved. På mötet fördömde de båda talarna Curt Vang och Erik Anderson de pågående Natoövingarna i Sverige och krävde ett brott med den Nato-anpassade politiken som förs av borgare och socialdemokrater. 45 personer deltog i mötet däribland flera invandrare från Irak, Libanon och Syrien.
Läs flygbladet mot krigshetsen, Nato och Obama. En viktig motröst till den fördummande krigspropagandan.

Läs Curt Vangs reservation angående avslagsbeslutet på yrkandet att det i Gislaved kommuns etiska upphandlingspolicy ska stå att kommunen i enlighet med FN:s fördömande av staten Israels ockupation av palestinsk mark ej skall inhandla frukter och varor från de av FN-resolutionerna utpekade områdena.
 
2013-09-03

Svar på tidningen Finnvedens enkät om viktiga frågor Kommunisterna tänker driver inför det kommande kommunvalet 2014
  1. Vilka är era hjärtefrågor som ni ska driva fram till valet? Finns det något ämne som kan bli valets stora fråga?
  2. Kan ni ge ett konkret exempel på vad som kan bli bättre i Gislaveds kommun?

Allemansrätten attackeras i Gislaved

I Gislaved vill ledande politiker släppa loss marknadskrafterna helt i strandnära områden. Med Centerns starke man Lars Larsson i spetsen vill borgare och sossar upphäva strandskyddet på en sammanlagd sträcka av 44 kilometer. Säkert väldigt uppskattat av rika personer som köper sig en egen strandtomt med vidhängande egen ”privat strand”
Läs mer...
Curt V 2013-08-26

Kristdemokraterna har slängt den kristna etiken på sophögen

Finns det minsta tillstymmelse till äkta kristen etik hos Kristdemokraterna? Jag kan verkligen inte se den. Det har blivit rumsrent inom borgerliga grupper att tycka att det är ”fint” att tjäna pengar på privatiserad vård. Genom massiv falsk propaganda har riskkapitalister framhävts och glorifierats som om dessa är våra frälsare som skall ta över vården av gamla och sjuka.
Läs mer...
Curt V 2013-08-26

Borgarnas ”valfrihet” är en lovsång till girighet och profit

Den senaste tiden har företagarnas olika intresseorganisationer skaffat sig en stå plats även på tidningarnas insändarsidor. Dessa högerorienterade nyliberaler gör allt för att prägla oss andra med sin beskrivning av samhälleliga behov. Därför har sällan behovet av den kommunistiska synen på samhällsutvecklingen behövts i så stor grad som nu.
Läs mer...
Curt V 2013-07-25

Fiasko för Annie Lööf

Värnamobördiga ministern Annie Lööf är som bekant en partiordförande som på ett nästan extremt sätt haft ambitionen att vrida Centern maximalt åt höger genom att få in libertarianska tankegångar i partiprogrammet. Nu har hon verkat ett tag som minister och vi kan i konkreta frågor se hur hon vill överföra våra skattemedel till överklassen och samtidigt slå mot arbetarklassen och de arbetslösa
Läs mer...
Curt V 2013-07-23

Väck med privata vinster i vård och omsorg i Gislaveds kommun!
På kommunfullmäktige behandlades Kommunistiska partiets motion om vår syn på vikten av kollektivavtal m m. Efter en mycket lång debatt, ajournering och delvis uppbackning från den socialdemokratiska gruppen, så föll vår motion. Här är Curt Vangs anförande som även utgör Kommunistiska partiets skriftliga reservation mot beslutet
Läs mer...
Curt Vang 2013-05-23
Se och hör hur motionen debatterades på fullmäktige på webb-teven. Efter en kontrovers med mötesordföranden Ulf Jiretorn(M) kom debatten igång. Klicka på ärendet nr 8, Svar på motionen angående privatiseringen av hemtjänsten, på föredragningslistan ( c:a 2 tim. 6 min.)

Patrik Paulov 13 maj 2013 Ett tjugotal människor deltog på måndagens syrienmöte i Gislaveds Folkets Hus där Patrik Paulov höll ett uppskattat anförande om Syrien och den aggression landet är utsatt för varvat med bildvisning. I bildvisningen kunde Patrik påvisa rena fotomontage i den västerländska propagandan. Trots sina fel och brister åtnjuter regeringen Assad stort stöd i kampen mot terroristrebellerna och visade bilder på massiva demonstrationer till stöd för regeringen, bilder som etablissemangets medier självcensurerat bort. Efter mötet träffade föredragshållaren syrier boende i Gislaved där kontakter knöts.
Proletären Gislaved

xxxxxxxxxxOlle MinellOlle Minell
2 maj 2013 Gislaved: Möte om Palmemordet drog många åhörare. Olle Minell höll ett intressant föredrag om det evigt aktuella Polisspåret inför en andäktigt tyst åhörarskara på 40 personer i Folkets Hus på måndagskvällen. Minell berättade om innehållet i Polisspåret och vad som kommit fram under senaste tiden. Flera nya ansikten sågs bland publiken.
Proletären Gislaved.

Första Maj - Röd Front i Gislaved


Erik AndersonJörgen JohanssonCurt Vang

I skinande vårsol samlades över 120 personer i Gislaved för att lyssna på de två första majtalarna Erik Anderson och Curt Vang. Vilket är en ökning med tio personer från föregående år. Jörgen Johansson värmde upp med gamla godingar förtjänstfullt. Förstnämnda talaren Erik Anderson steg upp på talarstolen tog upp hyckleriet kring Syrien och västvärldens stöd till terrorismen i landet. Efter det fortsatte Curt Vang med det lokala bolaget Familjeläkarna som fört ut närmare två miljoner till ett utländskt holdingbolag helt lagligt enligt gällande regler. Båda talarna tog upp pensionsutredningens förslag om höjd pensionsålder
- Ge arbetslösa och ungdomar jobb istället var svaret från båda. 1624 kronor samlades in.
Läs Curts 1majtal här
Läs Gislaveds 1maj flygblad:
första sidan här
andra sidan här-------------------------------------

När frågan om bojkott av varor från den rasistiska och ockuperande staten Israel kom upp på kommunfullmäktige, så argumenterade Curt Vang mot kommunstyrelsens förslag till avslag på motionen. En viss kalabalik uppstod när socialdemokratiska gruppen begärde en ajournering av mötet för att diskutera sitt förhållningssätt. Efter sin interna överläggning kom s-gruppen tillbaka och ställde sig bakom kommunisternas återremiss, vilket således blev kommunfullmäktiges beslut.
Läs mer...
Curt Vang 2013-04-25
Se och hör hur motionen debatterades i fullmäktige på webb-teven. Klicka på videobilden först sedan på ärendet nr 6, Svar på motion om Gislaveds kommun inte ska upphandla varor från Israel, på föredragningslistan ( c:a 51 min.)

Interpellation till kommunalråden: Kommunal, som organiserar grupper med de lägsta lönerna, har lagt ett varsel om strejk. Jag vill veta hur våra kommunalråd ställer sig till Kommunals mycket rimliga lönekrav och hur man vill arbeta för en rättvis lönepolitik inom offentlig förvaltning.
Läs mer...
Curt Vang 2013-04-19

NER MED BORGARREGERINGEN

maramote
– Kom inte hit med er skitpolitik! Med de orden skanderade Joni Väyrynen ordförande för Kommunistiska Partiets Värnamoavdelning under lördagens torgmöte i Värnamo centrum.
23 febr 2013 Mötet samlade cirka 40 deltagare under parollerna, ned med borgarregeringen, höj a-kassan till 90 procent och inga vinster i välfärden.

Läs hela Jonis tal här Curt Vang, vad tog du upp i ditt tal inför Alliansens Maramömöte i Värnamo?
Se bildspel från mötet 
Motion: Bostadsbidraget till de allra rikaste måste bort! Pengarna till allmännyttan och hyresgäster!
Läs mer...
Curt Vang 2013-02-20
Motionen publicerades även på Dagens Samhälles debattsajt

Är snöröjning en social fråga? Ja, som vi kommunister ser det, så är det mycket svårt för äldre människor att ta sig fram på gångvägarna och det har periodvis varit mycket jobbigt för barnen att ta sig till skolan. Så skall det inte behöva vara, dessutom tillägger Curt i interpellationen att var femte i Sverige eller ca 1,8 miljoner människor har någon form av funktionsnedsättning. En kommuns strävan måste vara ”god tillgänglighet” för alla människor i kommunen.
Läs mer...
Curt Vang 2013-02-20

I Centerpartiets nya idé program ” En hållbar framtid” vill man att alla begränsande hinder kring invandringen bör tas bort.
Läs mer...
Erik Anderson 2013-02-15

Kommunistiska Partiets Gislavedsavdelning hade årsmöte i söndags,
2013-02-10.

Sittande styrelse som bestod av Erik Anderson, ordförande, Curt Vang sekreterare, Kent Heijel Kassör och Tommy Elg utökades med ytterligare två nya ledamöter: Jörgen Johansson och Kari Soininen. Till valberedning valdes Kerstin Elg och Claes Arlid. Verksamhetens höjdpunkt förra året var Första Maj- mötet på gågatan som samlade 110 deltagare vilket var en ökning med tio året dessförinnan. Årsmötet beslutade att delta i den manifestation som kommer äga rum i Värnamo lördagen den 23 mot regeringspolitiken i samband att fyrpartialliansen samlas i Värnamo den 25-26 februari.

I debatten om centerns framtidsprogram är det en viktig fråga som kommit i skymundan och som handlar om hur Sveriges gemensamma skatteresurser skall fördelas.
Läs mer...
Erik Anderson 2013-02-09

Alliansen kränker de arbetslösa! Artikel 23 i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna handlar om rätten till arbete och rätten till skydd mot arbetslöshet. Detta är rättigheter som allvarligt kränks i Sverige.
Läs mer...
Curt Vang 2013-01-10

Är persontrafiken på Halmstad- Nässjö banan på nytt hotad? Ända sedan 60 talet har persontrafiken av och till ifrågasatts, vilket lett till en allmänt njugg inställning på ordentliga satsningar. Den del som nu på nytt är ifrågasatt är persontrafiken Värnamo – Halmstad.
Läs mer...
Erik Anderson 2013-01-01