År 2005:

Kubas ambassadör besökte Gislaved. Ett 60-tal åhörare hade på lördagseftermiddagen mötts upp på Borgen i Gislaved för att lyssna och ställa frågor till Kubas ambassadör Jorge Payret, läs mer. Daniel Vilches skötte tolkningen på ett mycket förtjänstfullt sätt.2005-11-26
Curt vang, är årets flitigaste motionär, han har ensam stått för över hälften av alla motioner till fullmäktige, skriver Finnveden Västbo i fredagens tidning, läs pressklippet 30/12-05.
Skapa sinnenas små trädgårdar till äldreboendet och andra utemiljöer. Läs Curt Vangs motion ställd till kommunfullmäktige. 2005-12-28.
Arbeta med ljussättning för att försköna vår kommun, det uppmanar Curt i denna motion, läs motionen. 2005-12-28
Läs Curt Vangs replik till "nazistkorrespondenten från 2:a världskriget" Lars Olssons senaste veckokrönika i reklamblaskan VästboAndan (LO är hans synonym i Värnamo Nyheter). 2005-12-18
Interpellation till fritidsnämndens ordf Tommy Stensson(s): Varför har Hällabäcks IF beviljats bidrag för ungdomsverksamhet men ej invandrar-föreningar? Läs Curt Vangs interpellation. 2005-11-09
Anders Sällberg, känd Gnosjöbo, som under några år varit partilös, är nu åter tillbaka i den politiska hetluften. Valet 2006 kommer Anders att representera Kommunistiska Partiet i Gnosjö.Läs pressinfo. 2005-11-01
Kommunen skall inte leka företag det tycker Mats Lönnberg, läs mer. 2005-10-23
Kommunisterna vill inte ha en skola för enbart invandrare.
Den procentuella delen av invandrarelever på Gullviveskolan har de senaste tio åren ökat från 30 till närmare 70 %. Vi tycker att det är bra att invandrare och svenskar blandas på skolorna men att andelen invandrare blivit för hög på Gullviveskolan. Vi vill att invandrare också skall vara representerade på de övriga skolorna, säger Jörgen Johansson, läs mer. 2005-10-22.
Kent Heijel, hur ser du på löneutvecklingen bland de kommunanställda och allemansrätten som är på tapeten? Läs vad Kent anser. 2005-10-26.
Curt Vang, vad händer i kommunen, vad är på gång? Läs intervjun. 2005-10-27.
I Gislaveds bibliotek torsdags kväll höll Curt Vang ett engagerat och kunnigt föredrag som samlade ett 40-tal intresserade åhörare om filosofen Sören Kierkegaard och existentialismens syn på mänsklig tillvaro, hur våra val formar våra liv, den estetiska och etiska människan, om vår möjlighet att förstå oss själva och andra, om vikten av att inte bli en flockmänniska. Arrangör var kulturnämnden.Läs mer. 2005-10-09
Låt socialbidragstagare behålla barnbidragshöjningen. Läs Curts motion. 2005-09-22.
Inte en arbetare i produktionen fick göra sin röst hörd. Ja så har man blivit inbjuden till debatt i SVT utan ha fått chansen att säga ett endaste ord säger en förgrymmad Kent Heijel! Läs mer. 2005-09-09.
Temat för årets 1:a majtal i Gislaved var "Krafttag för jobben".Rustan Johansson Gislaved inledde årets 1:a majtal, han påminde bl.a. om att Anderstorps-direktörerna nu fått sin nationaldag och vad gör de då? Jo de flyttar jobben till Polen och andra låglöneländer, läs Rustans tal. Jan-Åke Karlsson från Växjö (uppväxt i Gislaved) var årets huvudtalare, han talade på ett mycket enkelt och pedagogiskt sätt om tillståndet i Sverige och internationellt, läs Jan-Åkes tal. Jörgen Johansson underhöll med sång och gitarr. Antalet deltagare på kommunisternas möte var cirka 140 stycken. Insamlingen till RKU inbringade 2024:50 kronor.
Motionen, Rafah, vänort i Palestina blev nedröstat med siffrorna 45-4. Fegt och ömkligt kommenterar Curt läs mer. 2005-02-24
"Hur girig får man bli"? 2005-02-24 Curt Vang
Folklig kontroll över samhällsviktiga funktioner 2005-01-26 Curt Vang
Tafsa inte på lokalbidragen till de gamla invandrarföreningarna 2005-01-26 Curt Vang
Nätverken ”Stoppa USA:s krig” & ”Koalitionen för fred i Mellanöstern” höll under lördagen demonstrationer på ett 40-tals platser i landet. Från Gislaved hade deltagare tagit sig med buss till Göteborg för att demonstrera. Demonstrationståget som samlade över 2000 deltagare, startade på Götaplatsen och gick längs Avenyn ned till Gustaf Adolfs Torg som avslutades med tal av Åsa Lindeborg, Henry Archer mfl. I demonstrationståget ses till höger Kommunisternas ledamot i Gislaveds kommunstyrelse, Curt Vang hållande i baneret med parollen ”STÖD MOTSTÅNDSKAMPEN I IRAK”. Läs mer.
Med röstsiffrorna 45-4 blev motionen "Rafah, vänort i Palestina" nedröstat i fullmäktige. - Som palestinier känner jag mig mycket besviken över Gislaveds kommuns beslut att inte ha Rafah som värnort. Jag har svårt att förstå dessa politiker som har röstat ner förslaget. Jag anser att dessa politiker är både blinda och döva och hör inte hemma i något humanistiskt samhälle säger Marwan Bhere om fullmäktiges beslut. Marwans underlag till Curts tal till fullmäktige kan du läsa här. 2005-02-24
Vi yrkar att kommunen i sina inköps och upphandlingsregler skriver in ett direkt krav på att svenskt kollektivavtal skall ingå. Läs hela motionen. 2005-02-13 Erik Anderson
De gör inte ett skit för jobben! Vad är detta för politiska representanter vi har i kommunen? Talade de om för sina väljare när de gick till val att de inte skulle göra någonting för att få arbetstillfällen till kommunen? Läs mer. 2005-01-24 Rustan Johansson
KPML(r):s 14:e kongress beslöt byta namn till Kommunistiska Partiet, läs mer.
KPML(r):s 14:e partikongress öppnades av partiets internationelle sekreterare Erik Anderson.Läs det antagna partiprogrammet här (pdf-format). Läs också pressmeddelandet från particentralen här (pdf-format).
Nytt lokalt flygblad från KPML(r) Gislaved, läs flygbladet här (pdf-format)
Erik Andersons utrikespolitiska artiklar 2005